Stor osäkerhet i kombination med oändliga valmöjligheter. Det är verkligheten för dagens generation unga på väg in i vuxenvärldens arbetsliv. My Generation, ett nätverk mellan tolv europeiska städer, försöker hitta strategier som stöttar. När nätverket träffas i Göteborg 16-18 september är temat utbildning och arbetsliv.

My Generation är en del av EU-programmet Urbact som fokuserar på hållbar stadsutveckling. Förutom Göteborg ingår elva städer runt om i Europa, bland andra Rotterdam, Warszawa och Glasgow.

Enrico ser möjlighet att påverka

Utbytet mellan städerna ska resultera i nya strategier för att stödja unga stadsbor som befinner sig i övergången till vuxenlivet. Nätverket består till största del av administratörer, socialarbetare och pedagoger – men ungefär en fjärdedel tillhör målgruppen: Unga mellan 16 och 26 år.

Enrico Högvalls, 22 år, från Kortedala är en av dem. Han ser My Generation som en möjlighet att påverka.

– Det är en brygga mellan ungdomar och politiker, en chans för unga att göra sig hörda. Genom att så många städer deltar finns möjlighet att lära sig av varandra. De har något som vi inte har – och tvärtom, säger han.

”Aktuell fråga i Göteborg”

Varje stad har sina unika förutsättningar och erfarenheter, men det finns också många gemensamma beröringspunkter. En fråga är hur man ska nå ungdomar som befinner sig utanför både skola och arbetsliv.

– Den delen av projektet kallas för Outreach och handlar om unga som är på väg in i ett utanförskap. En aktuell fråga i Göteborg, inte minst efter senaste tidens händelser, säger Jan Svensson, planeringsledare på stadskansliet.

I Sverige har etableringsåldern, det vill säga när 75 procent av en åldersgrupp har blivit självförsörjande, höjts drastiskt. 1990 var etableringsåldern 21 år – i dag är den 27 år.

Risk att välja fel

– Dagens unga lever fattiga under längre tid. Till viss del är höjningen kopplad till ökade studier, men samtidigt finns en större osäkerhet om studierna leder till jobb, säger Jan Svensson.

Just osäkerhet är något som utmärker livsvillkoren för dagens ungdomar. Samtidigt som de har betydligt större valmöjligheter än tidigare generationer.

– Valmöjligheterna kan uppfattas som positivt, men de för också med sig risken att välja fel. Att man gör val som omöjliggör andra val i livet, säger Jan Svensson.

Vill också ha trygghet i arbetslivet

Påståenden om att unga människor hellre väljer tillfälliga jobb i projektform tror han grundar sig på myter.

– Unga vill också ha den säkerhet och trygghet som fasta heltidsjobb innebär. De tvingas anpassa sig till en situation på arbetsmarknaden som inte alltid är önskvärd.

När My Generation träffas nästa vecka är temat utbildning och arbetsliv. En av eftermiddagarna tillbringas på Lindholmens Science Park där exempel på hur man kan integrera näringslivet i studierna visas upp. Det blir också workshop på innovationscentret Brewhouse under rubriken Ungdomar och entreprenörskap.

Göteborgsungdomar visar sina stadsdelar

Under en av dagarna får deltagarna också en guidad tur i Göteborgsungdomarnas verklighet.

– De tar med sig en grupp och visar dem sina stadsdelar, hur deras egna hemmiljöer ser ut, säger Jan Svensson.

3537