Engagemang och åsikter ska tas till vara. Engagemang och åsikter finns det gott om, men inte alltid kanaler för att påverka. Fast det senare ska det bli ändring på i Lundby, där stadsdelens ungdomar och politiker nu ska lära känna varandra bättre.

– Det är ett jättebra initiativ. Nästan alla på min skola har en massa bra idéer så det är roligt att någon med inflytande verkligen bryr sig om att lyssna på dem, säger Nadya Araia, som har höga förväntningar på mötet som väntar med Lundbys politiker på tisdag.

Som en av tre representanter för elevstyrelsen på Rambergsskolan ska hon, tillsammans med ytterligare ett 20-tal ungdomar, under en halvdag träffa fem politiker från fem olika partier. Till en början är målet framförallt att dra upp riktlinjerna för hur det framtida samarbetet bäst ska organiseras, men sedan ska det så snabbt som möjligt bli konkreta frågor och action. Vilket Nadya Araia ser väldigt mycket fram emot.

– Det är väldigt ofta som andra elever kommer fram och ber mig att ta upp olika saker med rektorn via elevstyrelsen, men ibland handlar det om saker som rektorn inte har möjligheter att påverka, utan de besluten fattas på en högre nivå. Därför ska det bli väldigt intressant att nu få träffa politikerna, som naturligtvis har svårt att veta precis vad vi unga vill om vi inte träffar varandra, säger Nadya Araia.

Möten med olika målgrupper
I Göteborgs Stads budgetmål för 2013 står uttryckligen att ”Unga göteborgare ska ges ökade möjligheter att påverka frågor som rör dem”, och att ”de traditionella forumen för inflytande för barn och ungdomar behöver utvecklas, anpassas och vara formade för att inspirera de unga till att aktivt påverka frågor som rör dem”.

I Lundby har man tidigare arbetat med konceptet ”Träffa din politiker”, men uppslutningen har varit si och så, oavsett ålder. Nu försöker stadsdelsnämnden istället med det man kallar ”dialogmöten”, som ska rikta sig till mer specifika målgrupper vid olika tillfällen. Först ut är ungdomarna, som ska träffa politikerna på fritidsgården Chillzone.

Konkreta frågor ska fångas upp
– Vi har bjudit in tre elevrådsrepresentanter från varje högstadieskola i stadsdelen, plus tolv representanter från det ungdomsråd som precis håller på att startas via fritidsgårdarna. Under det första mötet tänker vi att ungdomarna framförallt ska bidra med kunskap och information om vilka former som de vill att samarbetet ska ha, och hur de tror att man ska få ännu fler ungdomar att engagera sig i Lundbys utveckling. Men det är klart, om de kommer med en massa konkreta sakfrågor redan till första mötet så får förvaltningen ta tag i dem, säger Sara Thornadtsson Chavarria, Utvecklingsledare Mänskliga Rättigheter och Medborgardialog i Lundby.

Och konkreta frågor lär dyka upp, åtminstone från Nadya Araia.

– Det finns massor som vi vill diskutera, alltifrån skolan och kollektivtrafiken till fritidsgårdar och föreningsliv, hälsar Nadya.