Se ungdomar som en resurs – inte bara som ett problem. Det är det högaktuella temat för den nordiska storstadskonferens som startar på lördag. Ungefär 300 deltagare från hela Norden kommer till Göteborg för att utbyta erfarenheter på ungdomsområdet.

Det nordiska storstadssamarbetet ”Storstadens hjärta och smärta” startades 1996 på initiativ av Nordiska ministerrådet. Sedan dess samverkar 13 städer i de nordiska länderna kring frågor som handlar om att förebygga kriminalitet och missbruk bland ungdomar.

Visar upp goda exempel

Vartannat år arrangerar samarbetet en stor konferens för politiker, lärare, fältassistenter och andra som jobbar med ungdomar. I år är det Göteborgs tur att vara värd för mötet.

− Årets tema ”Ungdomar är en resurs – vad är då problemet?” handlar om att lyfta fram ungdomarnas kompetens. Det gör vi i olika workshops genom att plocka fram goda exempel på praktiska verksamheter, säger Peter Molin, som är ansvarig för konferensen i Göteborg.

Uppmärksammad medlingsverksamhet

Flera av Göteborgs ungdomsrelaterade verksamheter får chansen att visa upp sig. Bland annat presenterar föreningen Guts sitt arbete med att stärka unga tjejers självkänsla genom tjejgrupper. Ett annat exempel är en workshop med den från SVT:s dokumentärserie ”Öga mot öga” uppmärksammade medlingsverksamheten i Göteborg Stad.

Konferensens största workshop knyter tydligt an till de oroligheter som inte bara drabbat Göteborg den senaste tiden, utan även andra nordiska städer. Som till exempel Köpenhamn.

Dansk forskare pratar om positiva miljöer

− Den handlar om så kallat SSP-arbete, det vill säga samverkan mellan skola, socialtjänst och polis efter en modell utvecklad i Danmark, som också tillämpas i Göteborg. Utgångspunkten är att motverka kriminalitet och missbruk, till exempel gängkriminalitet, säger Peter Molin.

Under konferensdagarna hålls även fyra storföreläsningar. Jan Tönnesvang, dansk forskare och psykolog, kommer för att prata om hur man skapar positiva miljöer, främst i skolan. Norske professorn Thomas Hylland Eriksen föreläser om ungdomars identitet och flexibilitet.

Dessutom håller den isländske psykologen och författaren Jón Björnsson i ett föredrag om betydelsen av samarbete och samverkan. Samma dag berättar Elza Dunkels, forskare vid Umeå universitet, om vad unga egentligen gör på internet.

Fotnot:
Konferensen ”Storstadens hjärta och smärta” äger rum den 3-6 oktober.