Fler åklagare ska arbeta med ungdomsmål i Göteborg. Åklagarmyndigheten utökar nu verksamheten från en ensam åklagare till en grupp på sex åklagare som ska jobba inom ramen för "Ung och Trygg". Fler åklagare ska arbeta med ungdomsmål i Göteborg. Åklagarmyndigheten utökar nu verksamheten från en ensam åklagare till en grupp på sex åklagare.

– Vår utveckling ligger väl i takt med det som händer inom Ung och trygg i Göteborg, säger chefsåklagare Magnus Bolin. Under den Magnus Bohlin har varit med i styrgruppen har han stärkts i tron på att detta är ett bra och effektivt sätt att arbeta. Förstärkningen är en direkt följd av samarbetet inom Ung och Trygg i Göteborg. ”Kommer att lyckas”Två av åklagarna i gruppen, Per-Erik Rinsell och Håkan Larsson, kommer att arbeta på heltid med Ung och tryggärenden. De ingår i sin tur i en grupp om sammanlagt sex åklagare som ska arbeta med ungdomar och utveckla kompetensen kring ungdomsfrågor. – Vi hade inte satsat så här om vi inte hade varit övertygade om att detta är ett utvecklingsarbete som kommer att lyckas, säger Magnus Bolin. Det handlar inte om att de har fått nya resurser, utan om omprioriteringar av de resurser som redan finns. Ska arbeta tillsammans – Det är också viktigt att socialtjänsten arbetar tillsammans med polis och åklagare i hanteringen av dessa ungdomar så att det kan upprättas handlingsplaner som kan hjälpa dem tillbaka, säger Lena Björck på Ung och trygg i Göteborg. Sen tidigare är det klart att även polisen gör stora satsningar på ungdomspoliser, med motiveringen att det är effektivt. Niklas Aronsson