Ungdomsarbetslösheten ökar i Västra Götalandsregionen. I slutet av januari var 8 300 personer, jämfört med 7 500 samma tid förra året visa färsk statistik från Länsarbetsnämnden.

Det var i september förra året som trenden bröts och antalet arbetslösa ungdomar började öka i Västra Götalandsregionen. I januari månads sluta var det 8 384 personer arbetslösa som var mellan 18 till 24 år. Motsvarande siffra förra året var 7 485, en ökning med tolv procent.

Idag är 6 220 personer öppet arbetslösa och 2 164 i olika program av de ungdomsarbetslösa.

Även varslen var något högre i januari än samma tid förra året. 44 varsel som berörde 779 anställda kom in under januari.

Totalt var 52 247 personer öppet arbetslösa i Västra Götalandsregionen i januari. Det motsvarar 7,1 procent av den totala arbetskraften. Det är något lägre än riksgenomsnittet som ligger på 7,2 procent.

Inte sedan 1997-1998 har så många personer nyinskrivits vid regionens arbetsförmedlingar. I januari nyinskrev 11 161 personer in. Det är 13 procent fler än samma period förra året. Detta beror enligt Länsarbetsnämnden på konjunkturavmattningen och de varsel som lagts.