Samtal och utställning. Varje termin anordnar ungdomsfullmäktige en dialog tillsammans med kommunstyrelsens politiker. Onsdag 28 november är det dags igen. Temat för dialogen är demokrati.

Demokrati till varje pris, men varför då? Det är temat när nästa dialogmöte med ungdomsfullmäktige anordnas på Stadsbibliotekets trappscen klockan 16.30–19 onsdag 28 november.

Det finns flera programpunkter under kvällen. Till exempel talar Theodor Hansson och Edvin Johansson från ungdomsfullmäktige om årets valresultat och valdeltagande. Mycket utgår från den debattartikel de skrev i GP i september.

– En punkt i programmet är Charlie Arby och Idun Alander som gör en spaning om full delaktighet, hur staden blir tillgänglig för alla, säger Paula Aijmer, planeringsledare ungdomsfullmäktige.

Utställning om gångtunnlar i Lundby
Det blir även Demokrati-lab med Digi-dem. Digi-dem är en organisation i Göteborg som jobbar mycket med medborgardialog.

– De ska prata om den stora medborgardialogen i Paris där medborgare från 11 år kan delta.

Demokreativitet, en utställning om trygghet och hur ungas idéer förverkligades i staden, visas under kvällen.

– Det är en dokumentation från gångtunnlarna vid Eketrägatan i Lundby som utsmyckats med mosaik för att göra dem vackrare och tryggare – efter en idé från ungdomsfullmäktige, säger Paula Aijmer som hoppas på bra deltagande på dialogmötet.

– Kvällen är intressant för alla. Jag hoppas på många barn och unga på plats, och många politiker. Målet är att få till bra samtal.