Information om stadens fritidsgårdar, ungdomssatsningar- och aktiviteter, viktiga adresser och telefonnummer. Den typen av upplysningar kan Göteborgs ungdomar från och med nu hitta på den nya informationstavla som på onsdagen invigs på Drottningtorget.

All viktig information för ungdomar på ett ställe. Det var önskemålet som nu fått sin lösning med ungdomsfullmäktiges informationstavla.

– Vi ville ha en central plats som var tillgänglig för alla ungdomar att samla viktig information på, säger ungdomsfullmäktiges ordförande Daniel Dahlgren.

Information som varar

Tavlan är alltså inte tänkt som en reklamplats för jippon och evenemang, utan för mer beständig information som kan komma till användning lite när som helst. Den ska även upplysa allmänheten om vad Ungdomsfullmäktige är och sysslar med.

– Just nu förbereder vi bland annat för valet till nya ungdomsfullmäktige, som äger rum den 9:e till 19:e november, säger Daniel Dahlgren.

Försöker påverka

Då har Göteborgs 40.000 röstberättigade ungdomar, de som har börjat i årskurs 5 men ännu inte fyllt 18 år, möjlighet att rösta fram sina kandidater till den 98 ledamöter stora församling som gör sitt för att påverka stadens utveckling.

Fotnot:
Högtidlig invigning av ungdomsfullmäktiges informationstavla på Drottningtorget äger rum onsdagen den 17:e oktober klockan 16.00.