Efter flera års förberedelser ser Göteborg ut att få ett ungdomsfullmäktige våren 2005. Efter årsskiftet väljs de 81 ledamöterna som ska försöka föra fram unga människors åsikter, intressen och värderingar till stadens politiker.

Redan 1999 tillsatte fullmäktige en arbetsgrupp med uppgift att ta fram ett förslag om hur ett ungdomsfullmäktige skulle kunna se ut. Efter år av arbete med många ungdomar involverade sa kommunstyrelsen på onsdagen ja till förslaget.

Val i februari

För att församlingen med engagerade ungdomar (i åldersgruppen från skolans årskurs sex och upp till 17 år) ska bli verklighet återstår nu bara ett beslut i kommunfullmäktige. Där tas ärendet upp 18 november.

– Vi tror att det kan bli en bra ingång för att skapa intresse för viktiga samhällsfrågor bland unga människor. Ett forum för inflytande och påverkan, säger projektledare Ing-Marie Larsson.

Det första valet till fullmäktige kommer att hållas i början av nästa år februari nästa år. Valet kommer att ske genom röstning via e-post där varje skolelev har en egen e-postadress.

Varje stadsdelsnämnd utgör en valkrets och röstberättigade är alla som är skrivna i Göteborg och tillhör åldersgruppen från elever som börjar i årskurs fem under året och upp till ungdomar som fyller högst 18 år. Mandatperioden är ett kalenderår.

Får ingen formell makt

2005 är ett möte under våren och två under hösten inplanerade. Därefter ska församlingen sammanträde fyra gånger per år.

Ungdomsfullmäktige har ingen formell beslutanderätt i kommunala frågor. Mycket av arbetet kommer i stället att handla om att väcka förslag, framföra synpunkter och formulera yttranden till kommunens nämnder, förvaltningar och bolag.

Under arbetet har det också framkommit att många unga vill ha få en bättre dialog med politiker och tjänstemän.

Ungdomsfullmäktige kommer att sakna formell makt och politikerna inte är skyldiga att behandla förslagen. Ändå tror Ing-Marie Larsson att ungdomarnas åsikter kommer att tas på allvar.

– Jag tror att det kommer att bli svårt att låta bli. Dels skulle det uppmärksammas i media och dels är det här framtidens väljare, säger hon.

De valda utformar verksamheten

Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner förslaget påbörjas inom kort arbetet med att ta fram kandidater från de olika stadsdelarna.

– Vår erfarenhet hittills är att det är unga med ett stort intresse för samhällsutveckling som engagerar sig. Men det blir inte alltid de man tror. Vi har till exempel haft många invandrartjejer med i arbetet, säger Ing-Marie Larsson.

I Göteborg har man medvetet låtit bli att detaljreglera hur det praktiska arbetet i ungdomsfullmäktige ska gå till. I stället ska de valda själva få utforma verksamhet och arbetsformer.

– I alla andra kommuner som har något liknande har det varit ett beställningsjobb från politikerna. Vi har vänt på det och frågat vad de unga vill ha. Jag tror att det är rätt väg att gå, säger Larsson.