Nu drar de unga politikerna i Göteborgs ungdomsfullmäktige (UF) ut på vårkampanj. Med start på måndag 5 maj och två veckor framåt ska ledamöterna i UF ut till "sina" skolor och träffa väljarna. Kollektivtrafiken lär bli ett hett ämne.

Ungdomsfullmäktige består av unga, 12-18 år, från alla delar av Göteborg. De 95 ledamöterna valdes i höstas av sina jämnåriga i stadsdelarna. Valdeltagandet låg runt 25 procent för hela stan, men det varierar kraftigt mellan stadsdelarna – från åtta procent till 47 procent.

Kan skicka med synpunkter

Syftet med vårkampanjen är dubbelt, dels att göra UF mer känt bland skolungdomarna, dels att få väljarnas tankar och idéer kring vilka frågor UF bör ta upp.

– Väljarna ska kunna skicka med synpunkter tillbaka till sina ledamöter. Förhoppningen är att vi under de här två veckorna ska hitta den viktiga dialogen mellan politiker och väljare, säger Eva Looström, planeringsledare för UF.

Hur det praktiskt ska gå till ute på skolorna skiljer sig åt mellan stadsdelarna.

– Det får skolorna och stadsdelarna avgöra. En del kommer att få tio minuter inför varje klass, andra får lite större samlingar i aulan och några kommer att ha ett bord utanför bamba vid lunchtid, där de kan stå och informera, säger Eva Looström.

Kollektivtrafiken het fråga

Under kampanjen kommer kollektivtrafiken att belysas särskilt. Det är en viktig fråga för de unga och under året har många förslag skrivits för att förbättra kollektivtrafiken för unga i Göteborg.

– Vi tror att det är en intressant fråga för många väljare, dessutom har många av ledamöterna gått till val på att kollektivtrafiken ska bli bättre, säger Eva Looström.

Ett krav som kommer att diskuteras är ”Tre timmar till” – att skolungdomars skolkort ska gälla till klockan 22 på kvällarna.