Får viktig roll på jubileumskonferens. I slutet av oktober fick Sandra Daniel idén att fånga ungdomars egna tankar om sina liv. På rekordtid ligger en bok nu klar, och på onsdagen får kommunstyrelsens ledamöter var sitt exemplar av ”Mitt liv är nu”.

Sandra Daniel, har just fyllt 16 år, och är inne på sin andra mandatperiod i ungdomsfullmäktige.

– Jag vill vara med och förändra saker i samhället, då är ungdomsfullmäktige bästa sättet, säger Sandra som särskilt gärna engagerar sig i frågor kring rasism och jämställdhet.

Från ord till handling
Just som oktober började glida över i november fick hon idén att samla ungdomars tankar i bokform. Men att projektet skulle vara möjligt att genomföra så snabbt, kom som en överraskning även för henne själv.

– Jag mailade ungdomsfullmäktiges planeringsledare Paula Aijmer som tyckte att det var en bra idé. Sedan bad vi alla ungdomar i fullmäktige att höra med klasskompisar, vänner och syskon om de ville vara med och berätta i boken.

Ledamöternas kontaktnät
Bidragen strömmade in från olika håll, alla texterna och bilderna kommer från de 101 ledamöternas kontaktnät.

– Det blev verkligen mycket bättre än jag vågat tro. Min idé var att visa att ungdomar inte är en homogen grupp. Ungdomar tycker inte samma, och är inte på samma sätt, säger Sandra Daniel och fortsätter:

– Politikerna vill nog gärna göra bra saker för oss ungdomar, men dom vet inte vilka vi är trots att dom representerar oss.

Älskar att skriva och tala
Sandra själv går första året på Polhemsgymnasiets samhällsprogram och gillar den plattform som ungdomsfullmäktige ger henne. Där får hon utlopp för sina talanger att tala och skriva.

– Helst av allt skulle jag vilja bli författare och föreläsare, säger hon och vet redan nu att hon är invald för en tredje mandatperiod i ungdomsfullmäktige.

Politiker uppvaktas
Sedan kommunstyrelsen fått var sitt exemplar av ”Mitt liv är nu” kommer så småningom även fullmäktiges ledamöter att uppvaktas med böcker.

Vid jubileumskonferensen ”2021, Ungt inflytande”, som arrangeras av Göteborg & Co den 10 december, får boken också en viktig roll. Göteborg & Co har även varit med och finansierat den rekordsnabba produktionen.