Mons Hovde.

”Om frågor som berör unga”. Hallå där Mons Hovde, ledamot i ungdomsfullmäktige! Du och några andra ledamöter har startat UF-Bladet som gett ut sitt första nummer i september. Vad är det?

– Det är ett informationsblad från oss som sitter i ungdomsfullmäktige som kommer en gång i månaden. Ungdomsfullmäktige-bladet vänder sig framför allt till unga människor och politiker.

Ni är ju redan aktiva i sociala medier som Instagram, Twitter och Facebook. Varför behövs UF-bladet?
– I sociala medier informerar vi ofta om olika evenemang och händelser som vi är med på eller arrangerar och som vi vill få deltagare till. UF-bladet ger oss möjlighet till en öppnare kommunikation där vi kan ta upp frågor som vi tycker är viktiga en specifik månad. Vi får också en chans att berätta lite mer om vilka vi är. Eftersom vi är folkvalda och representerar de unga i staden är det viktigt att de får lära känna oss och veta vad vi egentligen gör i ungdomsfullmäktige.

Hur kommer UF-bladet att delas ut?
– Via mail och länkar på sociala medier. Vi kommer också skriva ut pappersexemplar och dela ut när kommunfullmäktige har möte.

Vem skriver texterna?
– Vi har bildat en redaktion men egentligen kan alla i ungdomsfullmäktige bidra med texter.

Ungefär vad kommer ni att skriva om?
– Vi kommer att skriva om frågor som berör unga människor. Det kan vara kollektivtrafiken, miljön och skolan till exempel. Psykisk ohälsa är ett annat område vi fokuserat en del på. Men det kan vara något helt annat för egentligen berör ju alla frågor även unga.