Skolungdomar i Göteborg bör få resa kollektivt på sina skolkort ända fram till klockan 22 på vardagskvällarna. Det kravet förs nu fram av Ungdomsfullmäktige under parollen "Tre timmar till!"

Ungdomsfullmäktige (UF) har tidigare krävt att kollektivtrafiken i Göteborg ska vara gratis för alla. Men eftersom det målet nog är ganska avlägset, för UF:s kollektivtrafikutskott nu fram ett delmål om bättre villkor för ungas resor på kvällarna.

Negativa effekter med dagens regler

Idag får alla elever i Göteborg ett skolkort som gäller från kl 04.00 till 19.00 på vardagar. Det innebär att de unga oftast kan åka på skolkortet till olika fritidsaktiviteter – men inte hem.
Så antingen måste föräldrarna köpa tillägg till skolkortet eller hämta sina barn med bil.

UF:s kollektivtrafikutskott påpekar att dagens regler för med sig flera negativa effekter:

”Många föräldrar har inte råd att köpa tillägg och inte heller möjlighet att hämta sina barn. De barnen får sämre möjlighet att aktivera sig i sport, föreningar och andra aktiviteter. Vi vet exempel på barn som går flera kilometer själva på kvällen för att de inte vill riskera att få böter på spårvagnen/bussen, skriver kollektivtrafikutskottet.”

”Trafikvanor grundas när man är ung”

Ungdomarna i UF påpekar också att de föräldrar som hämtar sina barn med bil skapar en trafikvana hos unga att man måste ha bil.

– Eftersom vi vet att trafikvanor grundas när man är ung, tror vi att dessa barn kommer att se det som nödvändigt att ha och åka bil när de ska göra någonting. Vi har en bra kollektivtrafik som vi menar ska komma alla till del, särskilt de unga som inte har föräldrar med god ekonomi.

”Kollektivtrafiken engagerar många ungdomar”

– Dessutom har många på gymnasiet sena lektioner i skolan. Med ”tre timmar till” skulle de kunna åka hem från dessa utan krångel, skriver ungdomarna i kollektivtrafikutskottet.

Eva Looström, planeringsledare för Ungdomsfullmäktige, förklarar att kravet på gratis kollektivtrafik ligger fast.

– Men för att nå framgång lite snabbare, diskuterade vi att börja i en annan ände och då kom det här kravet upp. Kollektivtrafiken har varit mycket på tapeten på sistone och är en fråga som engagerar många ungdomar. Därför kommer kravet ”Tre timmar till” att synas när vi går ut i en vårkampanj på skolorna i maj, säger Eva Looström.