8000 deltog i valet. Närmare 8000 elever valde att lägga sin röst i det nionde valet till Göteborgs ungdomsfullmäktige. Till helgen samlas alla nyvalda ledamöter på Frilagret för information och utbildning. Det nya fullmäktiges första möte äger rum den 6 februari 2013.

När Göteborg 2004 introducerade ett eget ungdomsfullmäktige väckte initiativet internationellt intresse. Efter nio års verksamhet har fullmäktige etablerat sig och nått konkreta resultat, men organisationen har också emellanåt visat sig sårbar.

Valdeltagande minskade något
När kontinuiteten bland stadsdelarnas kontaktpersoner brutits har arbetet emellanåt tappat tempo. I det nyligen avslutade valet hade 33 796 elever från femte klass och upp till och med 17 års ålder rösträtt. 7987 av dem valde att delta vilket gav ett deltagande på 23, 63 procent. En liten nedgång jämfört med förra året.

– I östra Göteborg lyckades man bra genom att bland annat utlysa en särskild valdag, säger Paula Aijmer som är planeringsledare för ungdomsfullmäktige.

Den 12 december samlar hon alla kontaktpersoner för en utvärdering av valet.

Lär känna varandra på Frilagret
– Det varierar hur man arbetar ute i stadsdelarna, men jag tror att det är viktigt att vi utvidgar nätverken så att vi är mindre sårbara när någon får nya arbetsuppgifter, säger Paula Aijmer.

Redan till helgen samlas alla de nyvalda fullmäktigeledamöterna på Frilagret – rum för ung kultur. Från klockan 9 till 15 ska de få information och möjlighet att lära känna varandra.

– Då kommer man också att diskutera vilka frågor man vill driva under 2013. Utifrån de diskussionerna bestämmer vi sedan vilka utskott fullmäktige ska ha. Och så ska vi också välja en styrgrupp, säger Paula Aijmer.