Mingel och runda bordssamtal. På onsdag 20 november fyller FN:s barnkonvention 30 år. Det vill ungdomsfullmäktige i Göteborg uppmärksamma. Samma dag utökar de sitt stormöte till ett större event där både politiker, tjänstepersoner och allmänhet kommer att delta.

Mons Hovde är ledamot i ungdomsfullmäktige, och har tillsammans med Vera Zhang varit projektchef för stormötet där barnkonventionen uppmärksammas.

Barnkonventionen firar 30 och nästa år blir den även lag i Sverige.

– Det innebär att den unga rösten, speciellt inom politiska beslut, blir ännu viktigare. Det blir ännu viktigare att vi får var med och tycka till, säger Mons Hovde.

Han är ledamot i ungdomsfullmäktige, och har tillsammans med Vera Zhang fungerat som projektchefer för mötet på onsdag där barnkonventionen uppmärksammas.

Många anmälda
Förutom alla ledamöter i ungdomsfullmäktige är över 180 personer anmälda till stormötet i börshuset med temat Barns rättigheter – mänskliga rättigheter.

– Det är verkligen öppet för alla och oavsett vem man är. Men man måste anmäla sig, säger Mons Hovde.

Kvällen börjar med mingel och utställningar klockan 16.30. Därefter ska ungdomsfullmäktige genomföra sitt stormöte på en timme. Klockan 17.30 ska alla in i stora börssalen där det blir runda bord-samtal som kommer att utgå från barnkonventionen.

– Vi hoppas att samtalen ska leda till en fortsatt dialog mellan beslutsfattare och oss ungdomar. Vi vill också att alla besökare ska få bidra med sina åsikter och lära sig av varandra. Vi hoppas också att det ska inspirera alla beslutsfattare att inkludera unga.

Mötet blir ett startskott
UF har visionen att mötet ska vara ett slags startskott för att göra Göteborg till världsledande när det gäller att ta tillvara ungas inflytande och att ungdomarna här ska vara världsbäst på att använda sitt inflytande.

– Mötet ska alltså inte ses som en slutstation, utan mer som ett startskott, säger Paula Aijmer, planeringsledare ungdomsfullmäktige

Paula Aijmer tycker att initiativet är fantastiskt.

– Jag ser hur otroligt hårt de har jobbat utifrån olika rättighetsperspektiv. De har tänkt och försökt att inkludera så många perspektiv som möjligt. Jag tror att det kan bli något alldeles särskilt för alla som är anmälda.