Ungdomsfullmäktiges vårkampanj "spontanidrott pågår" rullar på under vecka 21 och 22. Måndag den 25 maj arrangeras en central spontanidrottsdag på gräsplanen framför Älvrummet.

Ungdomsfullmäktige tycker att det ska vara lätt för unga att röra på sig och för att göra det lättare har de tre förslag:
1. Mera gräs! Skapa en spontanfotbollsplan på Heden.
2. Mera grus! Fyll igen alla gropar på skolornas fotbollsplaner.
3. Öppet hus! Öppna alla kommunens sport och idrottshallar minst en timma per vecka för spontanidrott.

Måndag den 25 maj arrangerar ungdomsfullmäktige en central spontanidrottsdag på gräsplanen framför Älvrummet vid Göteborgsoperan.
Från klockan 15.00 kommer unga att spontanidrotta. Kommunstyrelsen har utmanat ungdomsfullmäktige i brännboll och klockan 17.00 startar matchen!
Arrangemanget är öppet för alla ungdomar och deras familjer.