Extra viktigt synliggöra barns och ungas behov. ”Frågor om barn och unga är minst lika viktiga nu. Vi ställer inte in, utan ställer om för att kunna jobba säkert”, säger Edvin Johansson, vice ordförande i Göteborgs Stads ungdomsfullmäktige.

I vanliga fall har ungdomsfullmäktiges kontor öppet två dagar i veckan. Dit kan ledamöterna komma för att träffas, diskutera och jobba med olika frågor och. Men för att bidra till att minska smittspridningen har man nu bestämt sig för att stänga kontoret en tid.

I stället har de påbörjat en omställning där ungdomsfullmäktige kan fortsätta sin verksamhet digitalt.

– Hela den här situationen är unik, det är nånting vi aldrig varit med om tidigare. Vi måste ta vårt ansvar och hitta nya metoder för att bedriva vårt arbete. Att synliggöra barn och ungas behov är viktigare än någonsin, det finns många unga som drabbas i coronatider, säger Edvin Johansson.

Många unga är hemma
Med stängda gymnasieskolor är många unga tvungna att stanna hemma. Det kan vara jobbigt om situationen hemma inte är så bra och man samtidigt tappar den sociala kontakten som skolan ger.

– Dessutom har inte alla samma förutsättningar att ta till sig digital undervisning hemma. Alla har inte snabbt internet eller möjlighet till studiero, säger Edvin Johansson.

Så i stället för att för att ställa in, ställer ungdomsfullmäktige om sin verksamhet så att de kan arbeta mer digitalt och fortsätta driva barns och ungas frågor gentemot politikerna och stadens verksamheter.

Digitala remisser
Till exempel har de precis börjat att ta emot och skicka svar på olika remisser digitalt så att ledamöterna kan lämna sina synpunkter precis som förut.

Ungdomsfullmäktige har fem ordinarie möten varje år. Ett var i januari, men det som skulle ha hållits i mars ställdes in. Nu tror Edvin att de kommer att även behöva ställa in mötet som ska hållas den 13 maj.

– Allt är ju väldigt ovisst och det är svårt att planera. Men om vi ställer in mötet i maj och läget är bättre i höst försöker vi få till ett extra möte under hösten, säger Edvin Johansson.

För att lyfta barns och ungas situationen under coronapandemin håller ungdomsfullmäktige just nu på med att ta fram en film. Där ska ordförande Lilian Helgason förklarar varför det är så viktigt att fortsätta ha fokus på barn och unga nu när hela samhället utsätts för en stor påfrestning. Filmen ska spridas i olika kanaler för att nå såväl politiker och tjänstepersoner som allmänheten.