Ungdomsfullmäktige, ett eget beslutande organ för Göteborgs ungdomar mellan sex och 18 år, håller som bäst på att ta form. Exakt hur Ungdomsfullmäktige ska fungera håller ungdomarna själva på att arbeta fram tillsammans med politiker i kommunfullmäktige.

Efter att ta beslutet i Kommunfullmäktige om att bilda ett Ungdomsfullmäktige för tillvara de ungas intressen började i våras ett intensivt arbete för att samla intresserade ungdomar. Kulmen på vårens arbete blev en arbetshelg på en folkhögskola i Ljungskile, den så kallade Framtidsverkstaden.

– Där kom fram fantastiska tankar och idéer om livet. Och vi diskuterade jättemycket om vilka frågor som ska tas upp i ungdomsfullmäktige, säger Ing-Marie Larsson, projektledare för Ungdomsfullmäktige i Göteborgs stad.

– Det är till exempel inte alls någon självklarhet att skolfrågor ska tas upp, det finns andra kanaler för de frågorna. Ungdomsfullmäktige ska heller inte vara ett partipolitiskt organ, fokus ligger på ungdomar och frågor som rör dem.

9-åring yngst

Nu finns det ett 60-tal engagerade tjejer och killar som vill jobba vidare med att få igång ungdomsfullmäktige. De yngsta är bara 9 år. Och många invandrarungdomar har engagerat sig.

– Vi fick mycket bra respons, också från många yngre skolbarn. Många mellan- och högstadie-klasser engagerade sig otroligt i det här vilket var lite oväntat, vi trodde att gymnasieeleverna skulle vara mest intresserade, säger Ing-Marie Larsson,

Katarina Wildfang är 15 år och går i ettan på Donnergymnasiet:

– Jag ville vara med och påverka ungdomarnas situation här i Göteborg och då tycker jag att Ungdomsfullmäktige är det bästa sättet, jag tror att vi kan diskutera och framföra våra åsikter till politikerna så att de tar våra åsikter på allvar när de fattar beslut om frågor som rör oss, säger hon.

Frågetecken återstår

Den ursprungliga tanken var att ungdomsfullmäktige skulle komma igång redan i höst med val och möten men där är man inte riktigt än. Många frågetecken återstår.

– Vi hoppas att kunna ha ett ungdomsfullmäktigesammanträde innan årets slut, men vi vill inte hålla något dåligt möte. Vi vill att det ska bli bra och då får det ta lite tid, säger Katarina Wildfang, som själv sitter med i den temagrupp som diskuterar vilka frågor ungdomsfullmäktige ska ta upp.

Det är heller inte klart vilka befogenheter ungdomsfullmäktige kommer att ha, hur ledamöterna ska väljas och hur ungdomsfullmäktigefrågor kan tas upp i Kommunfullmäktige. En idé är att välja in ledamöter via stadsdelsnämnderna men frågor om mandatfördelning kvarstår.

Vad säger lagen?

Det finns också en mängd olika funderingar om hur Ungdomsfull-mäktige rent praktiskt ska fungera ihop med kommunallagen. Kommunfullmäktige kan till exempel fatta beslut om att Ungdomsfull-mäktige kan bli motionär. Men det handlar också om hur Kommunfullmäktige väljer att se på Ungdomsfullmäktiges beslut.

– Nu har vi en kärntrupp av killar och tjejer som jobbar i sex temagrupper där också kommunfullmäktigepolitiker ingår. Grupperna ska diskutera jämställdhetsfrågor, val och representation, beslut och ekonomi, vilka frågor som ska tas upp och hur vi ska hålla ungdomsfullmäktige levande och roligt, säger Ing-Marie Larsson.

– Vi ser införandet av ungdomsfullmäktige som en öppen process där vi vuxna inte lägger in egna värderingar. Ungdomarna bjuds in att delta i diskussionen. Förhoppningarna är väckta och det är viktigt att hålla den här lågan levande.

– Det viktiga är att få politikerna att lyssna på oss och ta oss på allvar, säger Katarina Wildfang.

Fakta om Ungdomsfullmäktige

• Tanken är att ungdomsfullmäktige ska ha 81 ledamöter, lika många som kommunfullmäk-tige och hålla sina möten i Börshuset vid Gustav Adolfs torg

• Bl a FN:s barnkonvention ligger till grund för hur besluten ska fattas.

• Försök med ungdomsfullmäktige finns redan i flera kommuner runt om i Sverige, t ex Öckerö och Mölndal.