Engagerade ungdomar från sju europeiska länder ska träffas för att lära av varandra när det gäller att skapa dialog mellan unga och politiker. Göteborgs Ungdomsfullmäktige är Sveriges representanter.

Den fem dagar långa konferensen i franska Amiens kommer att bjuda på en rad seminarier och workshops som alla går ut på att öka ungas inflytande i politiken.

De åtta representanter från Ungdomsfullmäktige i Göteborg som deltar kommer bland annat att diskutera miljö, social välfärd och utbildningsfrågor.

Totalt kommer ett 70-tal ungdomar från Spanien, Litauen, Italien, England, Polen, Frankrike och Sverige att delta i den av EU arrangerade konferensen, som pågår mellan 16 och 20 oktober.