Mer gräs, mer grus och öppet hus. Det är budskapen i Göteborgs ungdomsfullmäktiges nya vårkampanj. Avsikten är att göra det lättare för barn och ungdomar att röra på sig. Särskilt för alla unga som inte är med i någon idrottsklubb eller förening.

För tredje året i rad driver ungdomsfullmäktige en egen vårkampanj. 2007 handlade den om att förbättra maten i bamba. Förra året genomfördes kollektivtrafikkampanjen ”Tre timmar till”.

− Ungdomarna ville att skolkortet skulle gälla tre timmar till på kvällen, fram till klockan 22. Nu ligger det förslaget i S och Mp:s budget, och vi hoppas att förslaget går igenom den 8 juni, säger Eva Looström, planeringsledare för Göteborgs ungdomsfullmäktige.

Lätt att röra på sig

Årets kampanj har budskapet att det ska vara lätt att röra på sig när man är ung. Dels handlar det om att man vill ha en konstgräsplan på Heden och att grusplanerna ska fyllas på med grus lite oftare. Dels om att kommunens sport- och idrottshallar ska ha öppet för spontanidrott.

− För dem som inte är med i någon klubb eller satsar på sin sport är det svårt att bara få röra på sig. Lagen toppas tidigt och om du inte satsar får du inte vara med, säger Eva Looström.

Spontanguide med spontansport

I kampanjmaterialet ingår en spontanguide som från och med måndagen den 18 maj och två veckor framåt kommer att finnas ombord på bussar och spårvagnar.

− Det är skruvade förslag på hur man kan träna spontant. Som till exempel ”lyft en främling”. Fast det rekommenderas att man börjar med främlingar på en lättare nivå, säger Eva Looström.

Försedda med varningstext

Till varje förslag i guiden finns en varningstext, som i fallet med främlingslyftet upplyser om svårigheten med den här typen av spontanidrott på allmänna platser.

Dessutom ska ungdomsfullmäktiges medlemmar ta med sig koner med texten ”spontanidrott pågår” varje gång de är ute med sina vänner och sportar. Allt för att visa på behovet att väl fungerande planer för dem som hellre lattjar med en boll än sitter framför datorn.