Vill nå ut till hbtq-gruppen. Hela personalen på Ungdomsmottagningen Väst har gått en utbildning för att bli bättre på att bemöta unga som identifierar sig som homo-, bisexuella eller transpersoner. Dessutom har väntrummet blivit könsneutralt och färgglada bordsflaggor signalerar att alla ungdomar är välkomna – oavsett sexuell läggning.

– Vi har identifierat målgruppen och insett att vi måste bli bättre på att nå ut till den. Undersökningar visar att det är en grupp som har sämre psykisk hälsa och utsätter sig för sexuellt riskbeteende i större omfattning än andra unga, inte minst på nätet, säger Alessandro Rezaei, enhetschef på ungdomsmottagningen Väst.

Lägger inga värderingar på könsidentitet
Mottagningen är den första verksamheten i stadsdelarna Västra Göteborg och Askim-Frölunda-Högsbo som hbt-diplomerats. Det betyder att personalen gått Västra Götalandsregionens utbildningsprogram för ett hbt-kompetent bemötande.

– Hur samtalen ser ut är otroligt viktigt, att personalen använder rätt begrepp och förmedlar en trygg känsla. Visar att man inte lägger några värderingar på det här med könsidentitet eller vilken typ av sexuella aktiviteter ungdomarna har, säger Alessandro Rezaei.

Förutom ett mer könsneutralt bemötande har ungdomsmottagningens lokaler granskats med hbtq-ögon. Allt heteronormativt material, både i väntrummet och i samtalsrummen, har tagits bort.

– Herr- och dam-symbolerna på toaltterna har bytts ut till wc-skyltar och vi har kompletterat mottagningens konst med könsneutrala verk.

Vill inspirera andra verksamheter
Nästa steg är att aktivt försöka nå ut till unga i stadsdelen som identifierar sig som homo-, bisexuella eller transpersoner.

– Vi håller på att ta kontakt med poly- och transföreningar för att få tips om hur vi ska tänka. Efter årsskiftet planeras någon form av utåtriktad satsning – kanske hbtq-drop-in som under året prövats på ungdomsmottagningen i Gamlestan säger Alessandro Rezaei.

Ungdomsmottagningen vill också inspirera andra verksamheter i kommunen. Bland annat bjöd man in 35 chefer till ett frukostmöte med hbtq-tema under westpride-veckan.

– Intresset finns och vi vill gärna vara med och påverka, speciellt de verksamheter som vi brukar samverka med.