Öppet möte i kommunhuset. Varje stadsdel i Göteborg ska ha en supportfunktion för unga människor med idéer. Det är ett av målen för Gun, Göteborgs ungdomsnätverk. På tisdag 30 oktober har Gun bjudit in stans alla unga till kommunhuset Traktören.

– Det är ett öppet möte, alla är välkomna men man får gärna anmäla sig på vår Facebook-sida, säger Eva Looström, som arbetar med inflytandefrågor vid Angereds stadsdelsförvaltning.

– Tanken är att vi som redan är igång med ungdomsråd, ungdomsforum eller vad man vill kalla det, ska försöka hjälpa de delar av staden som ännu inte kommit igång.

EU-projekt
Gun startade i våras, efter ett EU-projekt om nya former för unga människors inflytande över närmiljön, livet och samhället. Då konstaterades att det fanns gott om mindre grupper med ungdomar runt om i Göteborg som engagerade sig i olika frågor.

– Men de träffade aldrig varandra! Det fanns inget nätverk, säger Eva Looström.

– Så vi startade ett. Den som har en bra idé i Angered kanske vill ta hjälp av folk i Askim, Frölunda eller Högsbo för att iscensätta idén eller pröva den. Eller få goda tips och råd.

Hon räknar med 60–70 deltagare vid mötet på tisdagen, både ungdomar och politiker och tjänstemän inom kommunen.

Eget fullmäktige
Göteborg har sedan länge ett eget Ungdomsfullmäktige (UF) med 81 demokratiskt valda ledamöter och som sammanträder under kristallkronorna i kommunhuset Börsen.

I några stadsdelar finns även ungdomsråd eller ungdomsforum.

– Ungdomsfullmäktige jobbar bara med övergripande frågor för barn och ungdomar i Göteborg. Ungdomsråden jobbar med lokala frågor, förklarar Eva Looström.

– Och Gun ska kunna samla ihop frågor från olika stadsdelar och områden och gå vidare med dem, till exempel att bygga fler fotbollsplaner eller ridspår eller vad det kan handla om.

Jobbar mot tre mål
Några ungdomsråd har funnits ett tag, andra uppstår snabbt och lever kort men intensivt. En del är demokratisk valda, andra bildas mycket informellt. Det nybildade nätverket Gun jobbar nu mot tre mål:

• I varje del av staden ska finnas ett slags supportfunktion för unga människor med idéer.

• Det ska vara enkelt och snabbt att föra fram sin idé som ung, ett slags snabbspår för otåliga unga.

– De ska åtminstone få besked. Ungdomar växer fort och ska inte behöva vänta i tre år på att nåt händer, säger Eva Looström.

• Och till sist ska det vara hyfsat rättvist mellan stadsdelarna vad gäller villkoren för ungdomar, det ska inte spela stor roll var i Göteborg man bor.

– När Gun har uppnått de tre målen, får hon gärna lägga sig ner och vila. Men det dröjer nog ett tag, säger Eva Looström.

Mötet på tisdag 30 okt är i Traktören, Köpmansgatan 20, kl 13.30 – 16.