Göteborg en av fem platser i landet. Genom att ge konkreta verktyg till lärare, fritidspedagoger och andra som jobbar med unga ska fler förstagångsväljare ta sig till vallokalen. Det är tanken bakom Ungdomsstyrelsens kurs ”Höj rösten 2014”, som på tisdag kommer till Göteborg.

Val till Europaparlamentet, riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Det talas om att 2014 är ett supervalår och möjligheten att få göra sin röst hörd är större än vanligt. Ändå är det många som inte kommer att ta chansen, inte minst bland förstagångsväljarna.

Med kursen ”Höj rösten 2014” hoppas Ungdomsstyrelsen på att fler unga ska gå och rösta. Utöver Göteborg ges kursen även i Skellefteå, Malmö, Jönköping och Stockholm.

− Den äger rum på orter där man vill jobba lite extra med valdeltagandet och där det generellt också är ett lågt valdeltagande, säger Nina Åkeson, utvecklingsledare i Västra Hisingen.

Västra Hisingen arrangerar
I Göteborg är det stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen som står för arrangemanget.

− Vissa delar av Västra Hisingen, som Norra Biskopsgården, har betydligt lägre valdeltagande än genomsnittet i Göteborg. Det är något vi jobbar med inom stadsdelen och vi har även sökt pengar från Ungdomsstyrelsen för att utbilda demokratiambassadörer, säger Nina Åkeson.

”Gå ut där ungdomarna är”
Ungdomsstyrelsens kurs vänder sig till alla som jobbar med ungdomar inom föreningsliv, skola, fritidsverksamheter eller andra organisationer. När de går hem efter dagens slut ska de ha fått med sig en rad konkreta verktyg att använda i det vardagliga arbetet.

− Mycket handlar om mötet. Om att gå ut där ungdomarna är och prata med dem utifrån olika sakfrågor som till exempel energi och miljö. Få dem att förstå att och hur de kan vara med och påverka, säger Nina Åkeson.

Ett 50-tal deltagare är anmälda till kursen den 21 januari.