Sedan den nya lagen om ungdomstjänst trädde i kraft vid årsskiftet finns ett skriande behov av lämpliga platser till unga som dömts till ungdomstjänst. Hittills har drygt 15 arbetsgivare anmält sig. På Ungdomstjänst Göteborg beräknar man att det behövs minst tio gånger så många.

− En ungdomstjänst ska vara både ett kännbart straff och ett meningsfullt jobb där ungdomarna får en andra chans, i stället för dryga böter eller fängelsestraff, säger Patrik Eklöf, som sedan mitten av mars är anställd som samordnare för Ungdomstjänst Göteborg.

Ungefär 150 arbetsplatser behövs

Enligt den nya lag som trädde i kraft den 1 januari 2007 är socialtjänsten hädanefter ålagd att tillhandahålla ungdomstjänst för 15-17-åringar i de fall där tingsrätten dömer till det. Tidigare har det funnits i liten skala, men då bara som något frivilligt från stadsdelarnas sida.

Att tingsrätten nu kan döma till ungdomstjänst utan att kolla med socialtjänsten först, gör att behovet av platser kan komma att öka kraftigt under året.

− Om vi ser på utvecklingen i Malmö och Stockholm, så uppskattar jag att vi kommer att behöva ungefär 150 platser. Vi måste ha ett stort urval för att kunna matcha ungdomarna med en arbetsplats som passar både deras och arbetsgivarnas önskemål, säger Patrik Eklöf.

Måste sköta sig prickfritt

I princip kan ungdomstjänsterna finnas inom alla branscher – ideella föreningar, idrottsrörelsen, kommunala verksamheter och det privata näringslivet. Det viktiga är att de som tar emot är engagerade, strukturerade och lägger sig på en rimlig kravnivå.

− En 15-åring kanske inte kan ha för höga krav på sig, även om han eller hon givetvis måste sköta sig prickfritt och inte får komma för sent till arbetet, säger Patrik Eklöf och tillägger:

− Om ungdomen missköter ungdomstjänsten rapporteras detta till åklagaren som kan utfärda en varning eller besluta om en ny rättegång.

Ingen ekonomisk ersättning

De arbetsgivare som nappar erbjuds ingen ekonomisk ersättning. Däremot får de stöd, utbildning och olika sorters belöningar, till exempel i form av fester och föreläsningar.

Omfattningen på ungdomstjänsterna är 20-150 timmar. Det utdöms inte som straff för lindrigare brott, som snatteri eller liknande. Inte heller då vårdbehovet anses vara stort.

Utöver det oavlönade arbetet ingår i tjänsten också ett så kallat påverkansprogram. I dagsläget organiseras det av stadsdelarnas socialtjänst, och kan bestå av samtal eller andra möjligheter att påverka ungdomarnas attityder till brott och kriminalitet.

Fotnot:
Ungdomstjänst Göteborg startade den 18 april och är en del av kontaktmannapoolen på Göteborgs Stad sociala resursförvaltning.