Försöket med en kommunal utbildning för krögare i Göteborg slog väl ut. Efter en provkurs i januari hålls den första ordinarie utbildningen under fyra dagar i maj. Sedan blir det förmodligen ytterligare två tillfällen i höst.

– Vi kan köra fler kurser om det behövs, men vi siktar på att genomföra fyra per år, säger Pernilla Gilvad, utredare på RUS (Restaurang Utveckling Samarbete), en verksamhet inom sociala resursförvaltningen i Göteborg.

Den enda i sitt slag i landet

Utbildningen för krögare med serveringstillstånd är den enda av sitt slag i landet. Liknande kurser i Stockholm och Malmö är mindre omfattande eller vänder sig till personer som planerar att söka tillstånd.

Göteborgs Stad har satsat på att samla alla inblandade myndigheter till en och samma kurs under fyra dagar. Dessutom är det oftast folk ”från fältet”, alltså de som gör tillsynen, som är föreläsare.

– Då kan deltagarna få svar på sina frågor, man kan bolla lagtolkningar och får veta vad inspektörerna tittar på när de gör besök på krogarna. Det kan bli en bra dialog, säger Pernilla Gilvad.

Den första kursen i januari var gratis för de 14 deltagarna, eftersom det var ett prov. I maj kommer de fyra dagarna att kosta cirka 2.000 kronor, inklusive lokal, kursmaterial och mat.

Nya lokaler på Engelbrektsgatan

– Det är ett självkostnadspris. Vi känner att det här är en unik chans vi ger våra tillståndshavare. Kärnan i det hela är att vi ska göra Göteborg till en bra och säker krogstad för såväl gäster som anställda, säger Pernilla Gilvad.

Hon berättar att deltagarna på provkursen i stort sett var nöjda med upplägget.

– Det enda vi förändrat till kursen i maj är att vi har kortat ner avsnittet om alkohollagen lite, för att få en bättre balans. Dessutom ska polisen och kommunens tillståndsenhet hålla det avsnittet tillsammans, för i praktiken jobbar de mycket ihop, säger Pernilla Gilvad.

Utbildningen i maj hålls på Engelbrektsgatan 71. Dit flyttar RUS i början av maj och där kommer man att ha en egen föreläsningssal.

Fotnot:
Förutom RUS medverkar Arbetsmiljöverket, Göteborgs Stads tillståndsenhet, Hotell- och restaurangfacket (HRF), Miljöförvaltningen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Polismyndigheten i Västra Götalands län, Räddningstjänsten Storgöteborg, Skatteverket och arbetsgivarorganisationen SHR.