Skapad av Reinhold Callmander. Sahlgrenska Huset vid Stora Hamnkanalen ska rustas upp. Vid undersökningen upptäcktes ett handmålat innertak från 1800-talet skapad av en av Göteborgs då ledande konstnärer. ”Det är ett unikt fynd som nu ska tas fram och restaureras”, säger Boel Melin, byggnadsantikvarie på Higab.

Sahlgrenska Huset – mellan Tyska Kyrkan och Stadsmuseet – byggdes 1753. 1905 togs Sahlgrenska huset över av Göteborgs Stad och är sedan 1968 byggnadsminnesförklarat. Nu har en takmålning, som varit gömd ovanför ett nedpendlat modernt tak, upptäckts.

Det handmålade innertaket är med största sannolikhet skapat av Reinhold Callmander på 1870-talet. Han var en av de ledande konstnärerna i Göteborg på den tiden och skapade vacker konst i andra kända byggnader som Schillerska gymnasiet och Wernerska Villan.

Har också hittat en naturstenstrappa

Restaureringen av takmålningen blir en del av det omfattande arbete när huset ska rustas upp för kommande hyresgäster med start under året. Förutom innertaket har även en fin naturstentrappa med tillhörande rött kalkstensgolv upptäckts. Troligtvis är den från den större ombyggnaden som gjordes runt 1909.

Higab är ett fastighetsbolag som ägs av Göteborgs Stad.