Det började som ett litet projekt för att förebygga hiv och aids bland boende i Gunnared. Nu är det ett unikt kunskapshus för hela Göteborg kring frågor om sex- och samlevnad ur ett mångkulturellt perspektiv. Sesamhuset fyller tio år.

Sesamhuset ligger ett par hundra meter från Angereds centrum. Härifrån utgår den uppsökande verksamheten för att förebygga spridningen av hiv/aids och andra könssjukdomar bland invandrargrupper.

”Sfi bästa arenan”

– Vi prioriterar nyanlända flyktingar som ännu inte behärskar språket och det svenska samhället. Därför är vår bästa arena sfi-utbildningar, säger Alem Zemo, hälsoinformatör på Sesamhuset.

Han har varit med sedan starten för tio år sedan. Då var projektet litet, med begränsad budget och enbart Gunnaredsborna som målgrupp.

Idag är Sesamhuset en verksamhet som är unik i sitt slag. Genom att samarbeta med olika organisationer och föreningar når man en rad olika invandrargrupper. Sedan 2001 riktas verksamheten till hela Göteborg och fungerar också som en resurs för personal i stadens förvaltningar och bolag.

– Alla stadsdelar berörs av frågor kring mångkultur. Vad jag vet finns inget liknande projekt i hela Sverige som når ut till en så stor målgrupp och arbetar inom så många olika språk och kulturer, säger Alem Zemo.

Mörkertalet är stort

En stor del av arbetet går ut på att överbrygga kulturella tabun och språkbarriärer. I ett mångkulturellt samhälle finns många olika värderingar och synen på sex- och samlevnad varierar.

– Även om information och sexuellt överförbara sjukdomar är vår huvuduppgift tar vi också upp annat kring kroppen och sexualiteten. Därför ingår exempelvis kvinnlig könsstympning och hedersrelaterade frågor.

Behovet av den här typen av verksamhet är stort – både klamydia och syfilis ökar och mörkertalet är stort.

– Det som gör vårt arbete svårt är att det inte går att mäta. Jag delar ut kondomer men vet inte om de verkligen används. Vad vi vet är att intresset för de här frågorna finns, folk lyssnar och diskuterar, säger Alem Zemo.

Måste söka anslag varje år

Den 22 november blir det kalas för att fira 10-årsjubileet. Det är ett sätt att tacka alla samarbetspartners genom åren och hälsa nya välkomna.

Men även om Sesamhuset numera är väletablerat är det fortfarande ett projekt som varje år tvingas söka nya anslag. Bara två av de fyra medarbetarna är fast anställda.

– Pengarna för att förebygga hiv/aids kommer från Socialstyrelsen till Gunnareds stadsdelsnämnd via sociala resursnämnden i Göteborg. Det finns omkring 40 olika hiv/aids-projekt i Göteborg. Om budgeten bantas kanske vi också tvingas dra ned på verksamheten, säger Alem Zemo.