Firar med kunskapsdag. Sveriges första och enda medborgarkontor på teckenspråk fyller 20 år. Göteborgs Stads Teckenspråksforum firar genom att uppmärksamma teckenspråkets dag med bland annat föreläsningar på Röhsska museet den 12 maj.

Göteborgs Stads Teckenspråksforum startade 2002 för att göra samhällsinformation tillgänglig på teckenspråk och att öka kunskapen om teckenspråk och dövas livsvillkor. Tjugo år senare är uppdraget lika angeläget.

Annika Heidlund.

− På 1970-talet visades teckenspråkstolkade barnprogram på TV och på mjölkpaketet kunde du lära dig olika tecken. Så är det inte längre, idag är kunskapen låg. Vi behöver lyfta fram döva som ofta är en tyst grupp i samhället och inte alltid får gehör för sina frågor, säger Annika Heidlund på Teckenspråksforum.

Firar riksdagsbeslut

I år är det 20 år sedan Teckenspråksforum startade och den 12 maj firas det med kunskapsdagen Teckenspråk i fokus. Det blir även aktiviteter och föreläsningar på andra ställen i staden.

Den 14 maj infaller Teckenspråkets dag och enligt Annika Heidlund är det ett medvetet val att inte lägga Teckenspråksforums kunskapsdag på samma dag.

− Sedan 1981 är den 14 maj en viktig dag för dövrörelsen. Det var då riksdagen beslöt att erkänna dövas rätt till teckenspråk som modersmål. Det firas stort varje år och den 14 maj är dövrörelsens egen dag.

Det svenska språket är alltså andra språk för döva, vilket få känner till. Enligt Annika Heidlund är det orsaken till den kanske vanligaste missuppfattningen om döva.

− Många har en bild av att det kanske inte är så svårt att vara döv eftersom man kan kommunicera genom att läsa och skriva. Men långt i från alla döva behärskar svenska eftersom det inte är deras modersmål och svenska är ett helt annat språk med en annan grammatik, säger hon.

Ökar museernas tillgänglighet

Teckenspråksforums kunskapsdag Teckenspråk i fokus vänder sig till yrkesutövare som möter döva i sitt arbete men också till allmänheten. I år sker evenemanget i samarbete med Röhsska museet, vilket är en del av ett större samarbete med stadens museum.

− Under en treårsperiod arrangerar vi föreläsningar och hjälper till med kunskap och stöd för att göra ett museum tillgängligt för döva. För att göra den omställningen och låta döva få en chans att hitta till museet krävs att man samarbetar under en längre period.

Teckenspråksforum har tidigare samarbetat med Göteborgs Stadsmuseum och Göteborgs Konstmuseum.