Ett unikt möte om brottslighet arrangeras i Göteborg i början på december. 450 forskare, experter och politiker från flera länder möts för att diskutera brottslighetens utveckling i Västsverige.

Ett unikt möte om brottslighet arrangeras i Göteborg i början på december. 450 forskare, experter och politiker från flera länder möts för att diskutera brottslighetens utveckling i Västsverige.

Totalt möts i Göteborg den 6-7 december omkring 450 personer från hela landet och ytterligare några länder vid en konferens kring temat ”Att förebygga brott och rädsla, perspektiv, problem, politik”.

Då samlas internationella och svenska forskare, praktiker och tjänstemän från alla stadsdelar, politiker, eldsjälar och föreningsmänniskor, poliser, åklagare, lokala brottsförebyggare, representanter för kriminalvården, fastighetsägare, stadsplanerare, folk från justitiedepartementet och många andra som arbetar med brottsförebyggande åtgärder i vid mening.

Konferensen har i huvudsak två konkreta syften: Att få till stånd en dialog mellan praktikerna i Göteborgsområdet och framstående forskare kring brottsförebyggande arbete och kriminalpolitik. Att ge kunskap om brottslighetens utveckling i Västsverige mot bakgrund av nationell och internationell utveckling.

Arrangörer är Rådet Tryggare och Mänskligare Göteborg, Göteborgs stad och Forum för forskning om Trygg och Säker stad vid Göteborgs universitet och Chalmers.