Att vänta sitt första barn i ett land där man inte behärskar språket, och kanske knappast ens känner någon, är en situation som kan få vem som helst att känna sig osäker. Sedan ett par år finns ett unikt projekt i Göteborg som hjälper gravida invandrarkvinnor före, under och efter förlossningen.

Bodil Frey är utbildad förlossningspedagog och har själv fungerat som doula i nio år. (En doula är en kvinna som finns med under graviditeten och förlossningen för att stötta den blivande mamman.)

21 aktiva doulor

Det var på Bodil Freys initiativ som projektet Doula och Kulturtolk startade i augusti 2008 med hjälp av stöd från Folkhälsokommittén i Västra Götaland.

Tio kvinnor med olika språkbakgrund – bland annat arabiska och somaliska – utbildades för att fungera som stöd åt gravida invandrarkvinnor.

– Efter de första tio har vi utbildat ytterligare 14 och idag är 21 personer aktiva. De har alla varit ganska länge i Sverige, är väletablerade, behärskar svenska språket bra – och de allra flesta har dessutom själva fött barn, säger Bodil Frey.

Har utökats med mammagrupper

Vanligen träffar doulan den blivande mamman första gången när det ännu återstår några månader till förlossningen. Sedan finns hon med som ett tryggt stöd när frågorna lätt hopar sig. Efter förlossningen har doulan och den nyblivna mamman ytterligare minst en kontakt för att stämma av att allt känns bra.

Behovet av ytterligare närhet och kontakt har lett till att det ursprungliga projektet utökats med mammagrupper där de gravida och nyblivna mödrarna regelbundet träffas för att utbyta erfarenheter.

De första mammagrupperna startade i början av året i Angered (arabiska och somaliska) och Biskopsgården (somaliska). Genom stöd från bland andra social resursnämnd i Göteborgs Stad fortsätter den uppskattade verksamheten efter Ramadans slut i september.

”Behovet av mammagrupper är stort”

Sedan tidigare har även Hälso- och sjukvårdsnämnd 12 i nordöstra Göteborg bidragit till finansieringen.

– Behovet av mammagrupper är stort eftersom många kvinnor förlorat sitt nätverk när de kom till Sverige och ofta blir isolerade här. Det är lätt att tro att det bara är en fråga om sjukvård, men i själva verket är den sociala biten minst lika viktig, säger Bodil Frey.

Även doulorna träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter och få ny handledning – ibland ses man på Angereds närsjukhus där man sätter stort värde på doulornas möjlighet att kommunicera med de gravida kvinnor man annars har svårt att nå med information.

Fotnot:
Projektet Doula och Kulturtolk drivs av föreningen Födelsehuset.