Ledningarna som rör oss alla. På tisdagsförmiddagen avtäcktes en ny och unik attraktion på Korsgatan i Göteborgs innerstad. Genom ett glastäckt titthål kan förbipasserande i fortsättningen studera de kablar och ledningar som ser till att vår vardag fungerar. Inblicken i den underjordiska verksamheten väckte genast stort intresse.

Sällan har så många göteborgare stirrat ner i Korsgatans undre som när Göteborg Energi och Göteborg Vatten på tisdagsförmiddagen avtäckte sitt unika titthål.

Genom ett kvadratiskt hål om 2,5 meter kan man få en pedagogisk och lärorik lektion i hur rör och ledningar – el, värme, vatten, gas och bredband – löper under den mark vi till vardags trampar.

– Vanligtvis gräver vi ner och täcker över, men nu vill vi gärna visa upp. Kanske kan vi till och med inspirera någon att fundera över teknikeryrket, säger projektledare Emma Hansryd på Göteborg Vatten.

Massor av ledningar
Göteborgs vattenledningsnät är 175 mil långt medan avloppsledningsnätet mäter hela 250 mil. Såväl dricksvatten som spillvatten och dagvatten har sina egna rör i marken under titthålet.

Där nere kan det vara ganska trångt – så trångt att det nästan var svårt att hitta ett lämpligt ställe för titthålets placering.

– Från början sneglade vi åt Kungsgatan, och när vi istället hamnade på Korsgatan fanns det faktiskt inte så många platser som kunde komma ifråga, säger Göteborg Energis projektledare Magnus Elfström.

Titthålets placering mitt emot Domkyrkans kor är lagom avsides för att den som stannar upp inte ska behöva känna sig stressad av julklappsjagande göteborgare.

– Kanske det rent av kan bli en träffpunkt. Att man säger ”vi ses vid titthålet”, hoppas Magnus Elfström.

Gammal kyrkogårdsmur
Utöver vattenledningarna löper kablar och rör med elektricitet, fjärrvärme, fjärrkyla, gas och bredband. Alla kan studeras på olika nivåer ner i det två en halv meter djupa titthålet. Via knappar i marken kan den intresserade aktivera just den ledning man vill titta närmare på.

– När det är mörkt ute tänds en allmänbelysning runt titthålet. Om någon då trycker på en knapp tänds den valda ledningen och allmänbelysningen tonas ner, säger Magnus Elfström.

Utöver Göteborg Vattens och Göteborg Energis alla anledningar ger det nya titthålet också möjligheter att informera om de kulturlager som göms därnere i det underjordiska.

– Arkeologer hittade rester av en gammal kyrkogårdsmur från 1645. Och man kan till exempel också se fragment efter stadsbranden 1804, säger Emma Hansryd.

Är man intresserad av mer information än den som finns att ta del av på plats kan man titta in på nätsidan www.titthalet.se – vidare kan man ringa ett angivet nummer och få information uppläst på svenska eller engelska. En QR-kod ger ytterligare möjligheter.

Tills sist: de ledningar som ses i titthålet har bara en pedagogisk uppgift och ingår inte i det egentliga nätet.