Kunskaper delas på stor digital konferens. Universell utformning – ett begrepp som vi allt mer kommer att höra talas om. Det är ett sätt att göra så att byggen, varor och tjänster kan användas av alla. Fastighetskontoret förbereder nu en konferens för att sprida kunskapen. Antalet deltagare blir rekordmånga.

Det är utvecklingsledarna Maria Bernström Printz och Andreas Johansen på fastighetskontoret som arrangerar konferensen under två halvdagar, 24 november och 1 december. Målgruppen är framförallt anställda i Göteborgs Stad. Det här är tredje året och i år blir den annorlunda.

Andreas Johansen. Foto: Jennie Olsson

Kommuner, näringsliv och myndigheter kan delta

– Den är helt digital och därmed har vi kunnat öppna även för andra kommuner, näringsliv och myndigheter. Vi får därmed en betydligt större bredd, och över 300 har redan anmält sig, säger Andreas Johansen.

Det deltagarna bland annat får ta del av är kommunala fastighetsbolaget Higabs erfarenhet av att använda universell utformning i befintliga kulturbyggnader. En sådan är stadens finrum, Börsen vid Gustaf Adolfs torg.

Ny entré kan användas av alla

– Där har man sett till att det är en entré som kan användas av alla, ingen behöver vända eller ta någon omväg, säger Maria Bernström Printz och berättar en historia hämtad ur en alltför vanlig vardag:

-Tre personer, i ivrigt samspråk, närmar sig en byggnad vars entré dessvärre är försedd med ett par trappsteg. En av personerna använder rullstol och hänvisas till entrén på baksidan. När de tre så småningom återförenas är samtalet överspelat, säger Maria Bernström Printz.

De båda påpekar att staden kan bli bättre på att följa upp och utforma på ett bättre sätt från början.

Ska vara rätt från början

Maria Bernström Printz.

Andreas Johansen berättar om hur park- och naturförvaltningen gör ett stort arbete med stadens cirka 4 000 utomhustrappor.

– Det kan vara att sätta upp ledstänger, ge trappstegen en jämnare utformning och förse dem med kontrastmarkeringar. Andra åtgärder kan vara att sätta ut bänkar och jämna till gångbanor, säger Andreas Johansen.

En vanlig definition av universell utformning är att det nya som skapas ska vara rätt från början, att vi ska slippa otillgängliga miljöer som kan bli hinder för någon.

Dålig fysisk tillgänglighet grund för diskriminering

– När det gäller nya flerbostadshus har de en hög standard vad gäller tillgänglighet. De har en generellt bra utformning och det har skett genom lagkrav och praxis, säger Andreas Johansen som dock inte bara tror på strikta lagtexter för att råda bot på bristande fysisk tillgänglighet, som numera är en grund för diskriminering.

– Det måste finnas handlingsutrymme så att man efter analys kan skapa en så inkluderande lösning som möjligt, säger Andreas Johansen.