”Alla har ett eget ansvar”. Hallå där Helena Mehner! Kommunikationsdirektör i Göteborgs Stad – hur kommunicerar staden kring coronapandemin?

− Genom att utgå från myndigheternas rekommendationer. I en krissituation är det väldigt viktigt att alla har samma budskap för att det ska finns en tydlighet kring fakta. Vi informerar också om hur rekommendationerna rent konkret påverkar våra verksamheter. Alla våra kommunikationskanaler mobiliseras för att få ut information om covid−19, från webbsida, intranät och Vårt Göteborg till bibliotek och allmännyttans alla kommunikationskanaler.

– Nu till Valborg går vi ut i sociala medier med filmer på flera språk och sponsrade facebook-inlägg som vänder sig direkt till ungdomar och föräldrar. Vi sätter upp affischer och delar ut flygblad.

Vad är Göteborgs Stads budskap inför Valborg?
− Att hålla avstånd. Istället för att samlas i centrala stadens utemiljöer − njut av din närmiljö! Har du ungdomar – prata med dem om vad som gäller. Vi behöver lära oss att anpassa vårt firande, både inför valborg och kommande högtider.

Har kommunen ansvar för att få folk att inte trängas på stan?
− Vi sprider information om myndigheternas råd men det är upp till var och en att ta sitt ansvar och följa dem. Även om vi kanske börjar vänja oss vid situationen får vi inte slappna av. Alla måste ta sitt ansvar om vi ska hindra spridningen.

Kan det bli för mycket information?
− Vi befinner oss i en exceptionell och helt ny situation. Så väl medborgare som beslutsfattare tvingas fatta många beslut. Vi vet fortfarande inte allt om covid−19 och läget förändras. Det innebär en stor oro för alla. Då behöver vi fakta. Och det är extra viktigt att nå ut med uppdaterad och korrekt information.

Läs också: Prata om covid−19 med din tonåring inför valborg