Trygg och trivsam mötesplats. Fasta bord och bänkar under glastak, dricksvattenfontän och nya trappor till hållplatsen – området runt Teleskopgatans hållplats har utformats efter önskemål från boende och verksamma i området. På torsdag 24 oktober invigs den nya mötesplatsen.

Upprustningen av platsen vid Teleskopgatan är en av de största stadsmiljösatsningarna inom EU-projektet Utveckling Nordost som avslutas vid årsskiftet.

Birgitta Björklund
I utformningen har man tagit fasta på de idéer och förslag som samlats in från boende, skolelever och verksamma i området.

– Önskemålet var att få en trivsam mötesplats. Ett ställe att träffas på med sittplatser under tak, säger Birgitta Björklund, trafikkontorets samordnare för arbetet med platsen.

Fler gångstråk och nya trappor till och från hållplatsen gör platsen tryggare och mer tillgänglig. Att det trekantiga glastaket över närbutiken sträcker sig över de nya sittplatserna skyddar och ramar in. Där finns också en dricksvattenfontän och på andra sidan en klättervänlig, vågig bänk.

– Allt har inte kommit på plats, bland annat ska de nya gångvägarna få belysning. Växterna har vi heller inte fått ner i jorden, säger Birgitta Björklund.

På torsdag den 24 oktober invigs platsen med tal, musik, ballongdjur, ansiktsmålning och fika mellan 18 och 19.