Behovet av stöd lyfts på konferens. En barndom i en familj med missbruk leder ofta till svårigheter i vuxenlivet. De som delar den erfarenheten brukar kallas för ”vuxna barn”. På Vuxna barndagen den 20 november uppmärksammas begreppet och den hjälp som finns att få.

Enligt socialstyrelsen växer 10-15 procent av alla barn i Sverige upp i familjer där båda eller någon av föräldrarna har ett alkoholmissbruk. Det betyder att 150 000-200 000 barn – eller tre till fyra barn i varje skolklass – kommer från miljöer med beroendeproblematik.

När barnen blir vuxna sitter spåren ofta kvar och påverkar livet även i vuxen ålder.

7012.jpg
− Det kan handla om att man har svårigheter med sin självkänsla. Ibland påverkar det förmågan att själv vara en bra förälder när man får egna barn, säger Gregory McDermott på social resursförvaltning, som är en av flera arrangörer av Vuxna barndagen.

Problemen kan yttra sig på många olika sätt.

− Ibland resulterar det i ett eget missbruk, men det behöver inte alls vara så. Man kan få andra problem med tillit och känslomässig avskärmning, säger Gregory McDermott.

Samtalsstöd för att bearbeta
Bakom konferensen Vuxna barndagen står några av de myndigheter, föreningar och privata verksamheter som har olika former av hjälp att erbjuda till ”vuxna barn”. Gregory McDermott säger att det främst handlar om samtalsstöd.

− Man behöver få bearbeta vad man varit med om som barn, sina upplevelser, för att få chansen att klara sig bättre i livet som vuxen, säger han.

Huvudtalare på Vuxna barndagen är författaren Susanna Alakoski, som själv har erfarenhet av att växa upp i en familj med beroendeproblematik. Hon berättar sin historia och pratar om vad man kan dra för fördelar av att vara ett vuxet barn när väl såren har fått möjlighet att läka.

Konferensen vänder sig i första hand till alla som jobbar med och kommer i kontakt med vuxna barn. 400 deltagare är anmälda och konferensen är fulltecknad.