Att utbilda krogpersonal har en tydlig effekt på deras inställning till narkotika på krogen. Det visar en studie som Social resursförvaltning gjort bland 317 anställda i branschen.

Resultaten visar att de två tredjedelar av de svarande som genomgått en tvådagarsutbildning hade en klart mer negativ attityd till narkotika i krogmiljö.

84 procent tycker narkotikapåverkade ska ut från krogen

Förändringen återspeglas bland annat i svaren på frågan ”Tycker du att narkotikapåverkade gäster skall avvisas från krogen?”. I studien från 2009 svarade 84 procent att narkotikapåverkade alltid ska avvisas. Motsvarande siffra i en studie från 2005 var 75 procent.

– 2005 var den här typen av utbildning ny och väldigt få hade hunnit gå den. Nu vet vi att utbildningen har stor betydelse för synen på narkotika, säger Pernilla Gilvad, samordnare på RUS på Social resursförvaltning.

Hon är väldigt nöjd med resultaten eftersom de visar att utbildningen verkligen ger attitydförändringar. Men det handlar också om ändrat beteende. Hälften av de svarande har minst en gång bett en narkotikapåverkad gäst lämna restaurangen. För fem år sedan var motsvarande siffra 34 procent.

– Vi har också fått många kommentarer från dem som svarat och många tycker att vi ska fortsätta att jobba som vi gör. Det är en bekräftelse på att restaurangpersonalen tycker att det vi gör är rätt, säger Pernilla Gilvad.

Lika många påtända som förut

Däremot har utbildningsinsatsen inte påverkat förekomsten av narkotika på krogarna. 80 procent uppger att de sett narkotikapåverkade personer på sin arbetsplats det senaste halvåret. Det kan jämföras med 78 procent 2005.

Av deltagarna i studien, som alla kommer från Göteborg eller någon kranskommun och har en medelålder på drygt 28 år, har nästan hälften någon gång använt narkotika.

Knappt en fjärdedel av den gruppen har gjort det flera gånger i krogmiljö i Göteborg.