Högst rankad i Sverige. Jämn fördelning mellan kvinnor och män bland de anställda liksom bland chefer samt små löneskillnader bland kvinnor och män. Det är några av de faktorer som gjorde att utbildningsförvaltningen i Göteborgs Stad kom på delad första plats i Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex Jämix

Nyckeltalsinstitutet är ett konsultföretag som gör systematiska mätningar av personalekonomiska nyckeltal. Göteborgs Stad är en av de offentliga organisationer som abonnerar på tjänsten.

Varje år presenterar Nyckeltalsinstitutet rapporten Jämix, där de anslutna organisationerna rankas i form av ett jämställdhetsindex. Syftet är att ge en bild över hur det ser ut på arbetsplatsen för män och kvinnor.

Höjning sedan 2015
I årets rapport fick utbildningsförvaltningen högst poäng bland de offentliga aktörerna, tillsammans med Exploateringskontoret i Stockholms Stad.

– De sista åren har vi haft relativt bra poäng. Men det var ändå lite överraskande att vi tog förstapriset. Förra året låg vi på 138, nu fick vi 147, säger Håkan Larsson, chef för HR och kommunikation på utbildningsförvaltningen i Göteborgs Stad.

– När man jobbar med jämställdhet är det bra att få någon sorts återkoppling. Då kan man få ett kvitto på hur det går genom åren, fortsätter Håkan Larsson.

Indexet mäter faktorer som har med personalfrågor att göra, exempelvis fördelningen mellan kvinnor och män på olika positioner, lönenivåer och hur många föräldradagar män och kvinnor tar ut. Skolornas arbete med likabehandlingsfrågor i den dagliga verksamheten ingår alltså inte i mätningen.

Kan jämföra extern och internt
– Att utbildningsförvaltningen får den här utmärkelsen är ett bevis på deras systematiska och fokuserade jämställdhetsarbete, jag väldigt stolt!, säger Göteborgs Stads HR-direktör Karin Åhström, och fortsätter:

– Arbetet med jämställdhet en mycket viktigt del i Göteborgs Stads ambition att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Staden ingår i Jämix-mätningen för att vi ska kunna jämföra oss både internt och externt, det ger oss också indikationer på att vårt jämställdhetsarbete går i önskvärd och rätt riktning.

I årets Jämixmätning utmärker sig också Got Event som haft störst förbättring av jämställdheten över ett antal år. Förra året kom Gryaab på andra plats totalt och tog hem priset som landets mest jämställda kommunala bolag.