En särskild utbildningssatsning för romer är en av nyheterna i det reviderade lokala utvecklingsavtalet för Göteborg som kommunstyrelsen godkände på onsdagen. De fyra storstadsområdena får också dela på fyra extra miljoner för att fasa in nya metoder från storstadssatsningen i ordinarie verksamhet. Regeringen planerar att fatta beslut om det reviderade avtalet i nästa vecka.

Ett av målen med storstadssatsningen är att höja utbildningsnivån bland invånarna i Hjällbo, Bergsjön, Norra Biskopsgården och Gårdsten.

Studieförbundet Vuxenskolan har nu fått Vuxenutbildningens uppdrag att under två år ta fram utbildningar för romer som saknar grundskole- och gymnasiekompetens. Målet är att utforma en utbildningsmodell som har långsiktig bärkraft inom vuxenutbildningen i Göteborg.

Fasar in metoder för språkutveckling

De fyra storstadsområdena har olika lösningar på hur de goda exemplen från åtgärderna i storstadssatsningen ska kunna fasas in i den ordinarie verksamheten med hjälp av de fyra miljoner kronor som givits i extra tilldelning. Pengarna kommer från ett tilläggsanslag i regeringens budgetpropostion från 2003.

– Fortsatt arbete för att utveckla formerna för boendedialog och samverkan ser stadsdelarna som oerhört viktigt och här har arbetet inom storstadssatsningen bidragit på olika sätt, säger Pia Borg, planeringsledare på stadskansliet och central samordnare för hela storstadssatsningen.

Stadsdelen Biskopsgården vill stärka Idépunkten som mötesplats för de boende och Hjällbo vill vidareutveckla Hjällboforum. Gårdsten vill bland annat utveckla den så kallade referensgruppens arbete och liksom de andra stadsdelarna fasa in metoder från arbetet med språkutveckling i skolan.

– Infasningsarbetet är en pågående process och allt hänger inte på de extra resurserna. En del har redan skett. Till exempel trygghetsgrupperna där bostadsbolaget Framtiden går in. Och Familjecentralen i Biskopsgården och en hel del inom skolan fortsätter redan nu med reguljära medel, säger Pia Borg.

Regeringsbeslut 10 juni

En annan nyhet i det reviderade lokala utvecklingsavtalet är att det förlängs till och med år 2005.

– En del av de tidigare pengar som staten beviljat har ”sträckts ut” och används först nästa år, plus de tillkommande fyra miljonerna som stadsdelarna vill använda under 2005, säger Pia Borg.

– Jag tror mer på den här successiva övergången än ett abrupt avslut. Likaväl som man pratar om planering innan en verksamhet kan starta så kan inte utfasning ske från den ena dagen till den andra. Då är detta ett välkommet tillskott för det arbetet, säger Pia Borg

Regeringen väntas fatta beslut om det reviderade avtalet den tionde juni.