Selma Lagerlöfs Torg och kvarteren runt omkring ska utvecklas med hjälp från Manchester i England. På tisdagen undertecknades ett samarbetsavtal, samtidigt som torget på Hisingen fick en ny mötes- och utställningslokal.

Det är banken SEB:s gamla lokaler, snett emot biblioteket, som nu blir ansikte utåt för ”Framtidens Selma” – ett projekt som ska förnya och utveckla torget som köptes av Förvaltnings AB Framtiden för två år sedan.

1322_2.jpg
– Lokalen ska fungera som en mötesplats och vi kommer att ha informationsmöten och förhoppningsvis mycket dialog med de boende och verksamheterna runt torget, säger projektledare Kristina Hulterström.

– Och redan nu visar vi det planprogram för området som stadsbyggnadskontoret har arbetat fram under ett års tid.

Kunskapsutbyte

Invigningen firades med en fest på torget för alla selmabor och besökare under eftermiddagen.

Dessutom undertecknades ett samarbetsavtal mellan Förvaltnings AB Framtiden och bolaget New East Manchester av kommunstyrelsens ordförande, tillika Förvaltnings AB Framtidens ordförande, Anneli Hultén och Jim Battle från Manchester City Council.

Samarbetet innebär att de båda städerna ska utbyta erfarenheter och kunskap kring bland annat integrations- och hållbarhetsfrågor.

– New East Manchester är ett utvecklingsbolag som ägs helt av staden Manchester och som i tio år har arbetat med att utveckla östra delen av staden, berättar Kristina Hulterström.
4268.jpg

I samarbetet kommer New East Manchester att bidra med kunskaper från en stadsdel som heter West Gorthon medan Göteborg alltså bidrar med ”Framtidens Selma.”

– Det blir två plattformar som vi ska utbyta erfarenheter kring och lära av varandra. De är väldigt duktiga på sociala frågor, social hållbarhet och att jobba med sysselsättningsfrågor på lite annorlunda sätt, bland annat jobbar de mycket med volontärer, säger Kristina Hulterström.

– Och de vill lära miljöteknik och energifrågor av oss, till exempel är de mycket intresserade av att vi i Göteborg värmer våra hus genom att elda sopor, säger Kristina Hulterström.

Upprustning

”Framtidens Selma” är ett långsiktigt samarbete mellan Förvaltnings AB Framtiden, Fastighetskontoret, SDF Backa, Stadsbyggnadskontoret, Familjebostäder, Bostadsbolaget, Poseidon och GöteborgsLokaler med målsättningen att utveckla torget och kvarteren i närheten.

Projektet omfattar såväl upprustning av befintliga ytor och byggnader som nybyggnation.

564C.jpg