Öppet varje vardagseftermiddag. Center mot hemlöshet har nu öppet alla eftermiddagar måndag till fredag. Det är möjligt genom ett samarbete med Bostad först och förhoppningen är att det ska underlätta för besökarna. “Vi har lite olika målgrupper, alla är välkomna alla dagar och det finns medarbetare från båda verksamheterna på plats”, säger Jenny Martinsson, verksamhetsutvecklare på Center mot hemlöshet, Göteborgs Stad.

Jenny Martinsson, verksamhetsutvecklare på Center mot hemlöshet.

Center mot hemlöshet delar lokal på Kronhusgatan 2C med Bostad först som ger hemlösa möjlighet att hyra egen lägenhet. Tidigare hade Center mot hemlöshet öppet måndag och onsdag, och Bostad först hade öppet tisdag och torsdag.

– Genom samarbete mellan verksamheterna har vi nu möjlighet att ha öppet varje eftermiddag måndag till fredag. Utökade öppettider har varit vår målsättning länge, nu hade vi möjlighet att genomföra förändringen och det är vi väldigt glada för, säger Jenny Martinsson.

Behöver inte boka tid

 De utökade öppettiderna underlättar också för besökarna. De behöver inte längre hålla koll på vilken dag verksamheterna har öppet. Besökarna kan få svar på frågor de har, få vägledning, stöd och hjälp att kontakta myndigheter, verksamheter inom idéburen sektor eller vården. Det går också att låna dator med internet, få hjälp att skriva ut papper, skaffa e-postadress, komma igång att söka bostad och få information om sina rättigheter och skyldigheter, ofta kopplat till myndigheter.

– Det är en öppen verksamhet och man behöver inte boka tid för att komma. Vi som jobbar har tystnadsplikt och man behöver inte uppge personnummer eller namn.

Får stöd och vägledning

De som kommer till Center för hemlöshet är ofta de som inte hittat någon boendelösning eller har svårt att få hjälp av eller komma i kontakt med socialtjänsten. En del som kommer bor kanske i andrahand eller som inneboende och har kontrakt som snart går ut och vill veta vad de kan göra för att lösa sin situation.

– Vi har både det som vi kallar strukturell hemlöshet – att man saknar en bostad utifrån bostadsbristen. Men också social hemlöshet – att man har ett missbruk, psykisk ohälsa och har svårt att lösa sin situation och behöver stöd och vägledning för att få den hjälp man har rätt till.

Erbjuder det besökarna vill ha

I lokalen går det att få direkt kontakt med socialtjänsten genom den uppsökande socialsekreteraren eller genom att få stöd att kontakta det socialkontor man tillhör. Det går också att få kontakt med ACT Göteborg som är ett samarbete mellan Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen, Psykiatri psykoskliniken, för att till exempel skriva en egenremiss till vården.

– Vi försöker erbjuda det som våra besökare efterfrågar. Vi har även en hemsida med mycket information och tips, även för yrkesverksamma och anhöriga. De som kommer till oss när vi har öppet är kanske de som har svårt att ta till sig skriven text och behöver mer praktisk hjälp.

Drygt 3 200 hemlösa

Varje år räknar Göteborgs Stad hur många som lever i hemlöshet i staden. I april i år var siffran 3 221 personer eller 2 359 hushåll. Många av dem har långsiktiga lösningar, alltså kommunala kontrakt eller Bostad först där man har möjlighet att ta över ett förstahandskontrakt.

– De flesta bor inte i akut hemlöshet ute på gatan, det ska man vara medveten om när man ser den ganska höga siffran, säger Jenny Martinsson.

Center mot hemlöshet och Bostad först har öppet måndag till fredag klockan 13-16 och kvällsöppet på tisdagar till klockan 18.30. Center mot hemlöshet besöktes av 166 personer från januari till september, när det var öppet två dagar i veckan. Jenny Martinsson tror att antalet besökare kommer att öka i och med de utökade öppettiderna.