Boende kombineras med olika frivilliginsatser. För att ge ensamkommande barn och unga bästa möjliga start i det nya landet har Göteborgs Stad och nio idéburna organisationer utökat sitt samarbetsavtal. Det betyder 200 boendeplatser mot tidigare 100 och att ytterligare två organisationer har anslutit sig.

− Det här är ett sätt att samla de frivilliginsatser som finns i samhället. Kraften kommer av att vi gör det tillsammans, säger Helene Mellström, områdeschef på Bräcke diakoni och samordnare av avtalets idéburna organisationer.

Det första samarbetsavtalet kring ensamkommande togs fram för ungefär ett år sedan och omfattade Göteborgs Stad och sju idéburna organisationer. Då fanns plats för 100 barn och ungdomar.

Skapa en helhetslösning
− Med det nya avtalet fördubblar vi antalet platser och vi utökar även mervärdesinsatserna. Det vill säga att vi utöver boendet erbjuder sådant som till exempel kontaktfamiljer, fritidsvolontärer, faddrar, läxhjälp, arbetsträning och psykologstöd, säger Helene Mellström.

Nya är Stadsmissionen och Karriärkraft

Tanken är att skapa en helhetslösning med tryggt boende, psykosocialt stöd och möjlighet till en meningsfull fritid. Helen Mellström berättar att det kan handla om sådant som att kunna delta i olika kulturaktiviteter eller att få en praktikplats under sommarlovet.

Jagar praktikplatser
− Vi har en sommarlovskoordinator som har jagat praktikplatser sedan april, säger hon.

Nya i avtalet är Göteborgs kyrkliga stadsmission och det sociala arbetskooperativet Karriärkraft. Sedan tidigare medverkar Bräcke diakoni, Göteborgs räddningsmission, Individuell människohjälp, Reningsborg, Skyddsvärnet, Rädda barnen och Röda korset.

− Alla bidrar med olika saker. Till exempel Rädda barnen och Röda korset erbjuder personalutbildningar, med traumakunskap och asylrätt, så att de som jobbar med barnen och ungdomarna är rustade att ta emot dem, säger Helene Mellström.

Alternativ till upphandling
Några av de medverkande frivilligorganisationerna har redan sedan tidigare ett liknande avtal, fast kring EU-migranter. Modellen kallas för IOP, vilket står för idéburet offentligt partnerskap, och kan beskrivas som ett alternativ till upphandling eller föreningsbidrag.

− Ett partnerskap är mer flexibelt än till exempel en upphandlad tjänst. Vi har tillsammans diskuterat oss fram till avtalets innehåll och det finns möjligheter att, inom avtalets ramar, förnya och lägga till insatser under resans gång, säger Helene Mellström.