Göteborgs 21 stadsdelsförvaltningar ska bli tio i det förslag från stadskansliet som blir offentligt på torsdagen. Med en sådan indelning får Göteborg tio stadsdelar som är ungefär jämnstora.

TU_Kommunstyrelsen_20091209_1.8.pdfDagens 21 stadsdelar varierar mycket i storlek, från den minsta – Södra Skärgården med 4.500 invånare till stadsdelen Centrum med 55.000.

Tre alternativ

– Om förslaget går igenom får Göteborg tio stadsdelar med mellan 50.000 och 60.000 invånare. Det är en bra storlek på en stadsdel och ger bättre förutsättningar för att bland annat kunna hålla en bra servicenivå till medborgarna, säger Bengt Delang som under hösten utrett den nya indelningen på kommunstyrelsens uppdrag.

Utredningen har handlat om att ta redovisa och ta ställning till tre olika alternativ – med fem, tio-tolv eller femton stadsdelsnämnder och förorda ett av dem.

Färre stadsdelar ska ge ökad effektivitet och i förlängningen ökad kvalitet för medborgarna. Dessutom är det ett försök att i någon mån minska de stora socioekonomiska skillnaderna mellan olika delar av Göteborg.

”Enklare att samordna”

– Tio stadsdelar ger den jämnaste befolkningsstrukturen och en tillräckligt stor volym för att skapa en ökad kapacitet i stadsdelarna att möta exempelvis förändrade ekonomiska förutsättningar, säger Bengt Delang.

– Det kommer också att bli enklare att samordna verksamheterna. Sammantaget räknar vi med att detta ger förutsättningar för en ökad effektivitet som skall kunna komma medborgarna till nytta till exempel genom en bättre service.

Medborgarna i stadsdelarna ska inte behöva märka av några förändringar under 2010 och ingången till 2011. Skolor, barn- och äldreomsorg och övriga verksamheter ska fortsätta precis som vanligt.

Jobbar på som vanligt

– Vi ska bedriva samma verksamheter som tidigare och jobba på som förut. Det är jätteviktigt vid ett så här ekonomiskt ansträngt läge som vi har nu. Under tiden förbereds ett genomförande av den nya organisationen från den första januari 2011, säger Bengt Delang.

– Men en stor omorganisation skapar inte effektivitet i sig utan detta ska ses som ett på projekt på lång sikt, det kommer att ta ett antal år. Effekterna av den här förändringen kommer vi därför att börja se först under 2011 och kommande år, säger Bengt Delang.

Nu tar politiken över

Han är noga med att påpeka att tjänsteutlåtandet alltså är ett förslag som politikerna i Göteborg nu ska ta ställning till.

Formellt går förslaget på torsdagen till kommunstyrelsen inför sammanträdet den 9 december. Kommunfullmäktige väntas sedan ta ställning i slutet av januari, eller allra senast i slutet av februari.

7FE_19.jpg

Tabellen visar folkmängden i de föreslagna tio stadsdelarna.
F: Linnéstaden/Majorna, G: Centrum, H: Härlanda/Örgryte, I: Askim/Frölunda/Högsbo, J: S skärgården/Tynnered/Älsvborg, K: Biskopsgården/Torslanda, L: Gunnared/Lärjedalen, M: Tuve-Säve/Backa/Kärra-Rödbo, N: Bergsjön/Kortedala, O: Lundby