Det kan bli fler förändringar för krisdrabbade Entreprenad inom Gatubolaget. Fem privata bolag i anläggnings- branschen är intresserade av att ta över. Dessutom kan delar av kommunens mark- och gatuunderhåll hamna på Park- och naturförvaltningen.

Den hårt konkurrensutsatta entreprenadverksamheten, som sysslar med mark- och gatuunderhåll, inom Gatubolaget går med förlust. För att lösa problemen har bolaget nästan halverat sin entreprenadavdelning och just nu pågår ett omställningsprojekt för 73 övertaliga personer.

”Ser fortsatta svårigheter”

Men den decimerade personalstyrkan inom entreprenad på 119 personer är fortfarande för stor. Det anser de tjänstemän på stadskansliet som fått i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda en alternativ organisation för kommunens mark- och gatuunderhåll.

– Vi ser fortsatta svårigheter med verksamheten. Gatubolaget själva har stora förhoppningar om att få lönsamhet inom några år. Men vi har hittills inte sett några tecken på det, säger Lena Johansson, planeringsledare på enheten för infrastruktur, näringsliv och storstadsutveckling.

Därför har stadskansliet undersökt möjligheten att sälja hela eller delar av entreprenadverksamheten. Nio privata bolag inom anläggningsbranschen har fått en förfrågan om de är intresserade av att köpa. Fem av dem har visat intresse.

Kan komma att läggas ned

– Men en sådan här verksamhet är inte så enkel att sälja. Det finns stora juridiska svårigheter både vad gäller anställningsskydd och lagen om offentlig upphandling, säger Peter Lönn, ekonomidirektör på stadskansliet.

Enligt uppdraget från kommunstyrelsen skulle man också ta in anbud från externa bolag.

– Men mot bakgrund av svårigheterna med en försäljning har vi bedömt att det först behövs ett formellt beslut. Att ta in anbud och sedan inte genomföra en försäljning skulle dessutom kunna skada Gatubolaget, säger Peter Lönn.

Gatubolagets största kunder är trafikkontoret och park- och naturförvaltningen. Men enligt stadskansliet kan uppdragen istället utföras i park- och naturförvaltningens regi. Något som skulle motsvara cirka 40 årsanställda.

– Just det förslaget är inte direkt kopplat till Gatubolagets kris. Utgångspunkten är istället en långsiktig strategi för mark- och gatuunderhållet i stan, säger Lena Johansson.

Konsekvenserna av stadskansliets utredning om en alternativ organisation för markskötsel och gatuunderhåll är alltså en nedläggning av entreprenadverksamheten inom Gatubolaget.

Vd håller inte med

Men Sven Henriksson, vd, på Gatubolaget tycker det är väl tidigt att tala om så kraftiga förändringar.

– Det har bara gått två månader sen den nya organisationen trädde i kraft. Vi har vidtagit de åtgärder som Gatubolagets styrelse beslöt om i februari, men vi har fortfarande med oss avvecklingskostnader för den gamla organisationen och kostnader för vinterproblematiken hela det här året också, säger han.

Gatubolaget har inte kunnat permittera sin personal över vintern då det inte finns något att göra, vilket privata företag kan. Det har varit en del i Gatubolagets lönsamhetsproblem.

Sven Henriksson anser också att de har minskat risktagandet i projekten genom att nu satsa mer på underhållsprojekt.

– Det innebär längre kontrakt och mindre press på oss, men det här är en riskverksamhet, säger Sven Henriksson.

Kommunstyrelsen ska nu ta ställning till utredningen.