EU-stöd bakom storstadsprojekt. Göteborg har tillsammans med Stockholm och Malmö fått 8,7 miljoner ur EU-fonden Fead för att förbättra hälsan hos kvinnliga EU-medborgare som försörjer sig i gatumiljö.

Uppsökande verksamhet har lett till att staden under de senaste åren skaffat sig ganska goda relationer med många av de kvinnor som huvudsakligen söker sin försörjning genom att tigga på stadens gator och torg.
Förtroendefrågan är central när Göteborg nu tillsammans med Stockholm och Malmö samlar krafter för att erbjuda, de ofta hemlösa, kvinnorna en kurs i egenvård och sexuell hälsa.

– Vi ska ha var sin projektledare i de tre städerna. Här i Göteborg har vi redan utlyst tjänsten, säger Teresa Woodall som är utvecklingsledare och samordnare för stadens arbete med EU-medborgare.

Flexibla former
EU-fonden Fead arbetar med bistånd till dem som har det sämst ställt. Det var till Fead landets tre största städer vände sig med sin gemensamma ansökan om 8,7 miljoner kronor för ett projekt som under 2016 och 2017 ska ge 250 kvinnliga EU-medborgare ökade kunskaper om hälsa, men också erbjuda hälsokontroller och preventivmedel.

– Vi vet att behovet finns. Nu gäller det att hitta rätt tid och en plats där kvinnorna känner sig bekväma, säger Teresa Woodall.

Tanken är att bygga upp kursen kring ett antal teman, men eftersom kvinnorna bara i perioder befinner sig i Sverige måste man söka flexibla former för att nå så många som möjligt.

Muntlig information
I metodarbetet räknar projektet med att kunna ta hjälp av de erfarenheter som regionens hälsoskola haft i sitt arbete med nyanlända kvinnor.

– Vi hoppas att de som deltar i kursen senare för vidare kunskapen – både till andra kvinnor här i Sverige, men framför till väninnor i sina hemländer. På så sätt tror vi att också barnen kan få ta del av de nya insikterna, säger Teresa Woodall, och fortsätter:

– Många i målgruppen är analfabeter och har inte gått i skola. Därför riktar vi in oss på muntlig information.

Bräcke Diakoni, Frälsningsarmén och Stadsmissionen är exempel på några av de andra aktörer som medverkar i projektet.

Inom kort ska representanter för de tre storstäderna träffas för att mer konkret dra upp riktlinjerna. Efter två års kursverksamhet kommer projektet att sammanfattas och utvärderas i början av 2018.