Samarbete för att hjälpa på plats. Göteborgs Stad samlar nu olika stödinsatser i en lokal i Nordstan. Genom att finnas på plats där många utsatta ungdomar befinner sig hoppas man göra det lättare för dem att söka hjälp.

‒ Många av dem mår psykiskt dåligt. I lokalen kommer det bland annat finnas psykoterapeuter som kan lyssna på dem, göra en första bedömning av deras behov och slussa dem till rätt verksamhet, säger Lotta Rosander, enhetschef inom social resursförvaltning.

Det är Göteborgs Stad, Polisen, Nordstans samfällighet och frivilligorganisationer som tillsammans gör ett försök att skapa en plats ‒ nära ungdomarna ‒ där de kan få ett första möte med den hjälp som finns att få.

‒ Det har visat sig vara svårt att få dessa utsatta ungdomar att lämna sina sammanhang och ta sig vidare någonstans, ens några hundra meter, för att få hjälp. Därför är vi oerhört glada att vi får möjlighet att använda oss av en lokal inne i själva Nordstan.

Hjälpen som kommer finnas i lokalen är till exempel psykologiskt stöd till utsatta eller rådgivning för ungdomar som befinner sig i asylprocessen. Men det kan också handla om att hjälpa dem som har drogproblem eller visa på olika möjligheter för att skapa en meningsfull fritid.

”Inte ett uppehållsrum”
Verksamheter som kommer finnas i lokalen är bland annat frivilligorganisationer, som Skyddsvärnet och Fryshuset och kommunens egna verksamheter, som Mini-Maria och Ungdomsmottagningarna. Socialarbetare och Frälsningsarmén som redan i dag arbetar med unga i Nordstan kommer att hjälpa till med att slussa ungdomar till lokalen. Detsamma gäller polisen och ordningsvakterna i Nordstan.

Förhoppningen är att verksamheterna i lokalen kan hjälpa ungdomar till rätt stödinsats.

– Det ska inte vara ett uppehållsrum eller en fritidsgård. Tanken är att vi på den platsen kan bygga relationer och visa upp vad ungdomarna kan göra som alternativ till att hänga i Nordstan. Vissa behöver konkret hjälp för att komma härifrån, andra behöver inspiration, säger Lotta Rosander.

Insatsen är på prov och pågår från februari till slutet av maj.