Flyttas runt till olika platser. Cause of Death: Woman är en utställning om det omfattande och globala våldet mot kvinnor. I samband med internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor 25 november kommer den att ställas ut på tre olika platser i Göteborg.

Runt om i Göteborg under november och december uppmärksammas FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor.

Cause of Death: Woman är en journalistisk granskning av våld mot kvinnor. Skaparna av utställningen har träffat kvinnor som har överlevt våldet och de som arbetar för förändring. Med hjälp av anhöriga berättas även en dödad kvinnas historia.

Effektfulla bilder
I samband med en konferens om våld mot kvinnor öppnar utställningen 24 november på Burgårdens konferenscenter.

– Utställningen är en röd tråd under hela dagen, som är tänkt att skapa diskussion och reflektion. Utställningen belyser verkligen frågan om våld mot kvinnor samtidigt som den förhoppningsvis engagerar och inspirerar till förändringsarbete. Bilderna är effektfulla och talande, säger Jenny Vikman, utvecklingsledare på Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer, som är en av arrangörerna bakom konferensen.

Finns på tre ställen
Allmänheten får en chans att se Cause of Death: Woman med start 25 november då den först flyttas till Frilagret vid Järntorget innan den tar plats i Blå Stället i Angered. Länsstyrelsen Västra Götaland, som är en av medarrangörerna till konferensen om våld mot kvinnor, ansvarar för flytt av utställningen.

Alla bilder och texter från utställningen finns också på hemsidan causeofdeathwoman.com.

– Det är ett bra sätt att uppmärksamma FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor och förhoppningsvis kommer många för att se utställningen på de olika platser där den kommer att finnas.