Inlånad från polisen. En utställning om trafficking, människohandel för sexuella ändamål, har öppnat i kommunhuset Traktören på Köpmansgatan 20. I två veckor kommer tjänstemän, politiker och nyfikna medborgare att kunna ta del av utställningen, som lånats in från polisen.

Hundratals kvinnor och flickor säljs för sexuella ändamål i Sverige varje år. Merparten kommer från de baltiska länderna, Ryssland eller Östeuropa. Utnyttjandet sker framförallt i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Människohandlare är ofta inblandade i annan kriminell verksamhet, till exempel handel med droger, vapen och stöldgods. Nu har Göteborgs Stads Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet tagit initiativet till att låna in en utställning om trafficking till kommunens egna kontor.

– Vårt syfte är att hjälpa polisen att föra ut information, både till allmänheten och politiker och tjänstemän, säger Inga-Lill Bäckman vid Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet.

Utställningen visas fram till den 29 november i källarplanet på Köpmansgatan 20, och under den tid som den pågår är tanken också att tjänstemän och politiker ska bjudas in till en föreläsning om trafficking.