Familjen kan bo kvar. Sedan 2010 erbjuder Göteborgs Stad fyra lägenheter som en väg bort när en relation gått över styr och fått inslag av våld. I förra veckan presenterades erfarenheterna från Utväg för socialarbetare verksamma i Göteborg.

Se filmen om Utvägs boende

De allra flesta par som står inför en skilsmässa klarar att hantera sin eventuella konflikt med hjälp av gängse rådgivningsmodeller. När samtal inte fungerar, och hårda ord följs av våldsamheter, var det tidigare praxis att kvinnan och barnen flyttade från den våldsamme maken/pappan för att få lugn och ro.

För sex år sedan lanserades i Göteborg ett boende kallat Utväg som ger familjen möjlighet att bo kvar i sin gamla miljö medan våldsverkaren under några månader kan bo i en av Utvägs fyra lägenheter, och därifrån söka ny stabilitet i sin tillvaro.

– Jag möter allt oftare män som inser att bråken påverkar barnen. De inser att det är bättre att de själva flyttar så att familjen kan bo kvar, säger kurator Johan Englén på Kriscentrum för män i Göteborg.

Hittills alltid män
Sedan starten för sex år sedan har 32 män getts möjlighet att bo i en av Utvägs lägenheter som är utspridda på olika håll i staden. Hittills har det alltid varit fråga om män, men Utväg är öppet för både pappor och mammor som utsatt familjemedlemmar för våld.
Ofta är det en socialarbetare som sett att Utväg kan vara en möjlighet. I och med förra veckans konferens får ännu fler kunskap om erfarenheterna från en boendeform som hittills är ganska ovanlig i Sverige.

En tre minuter lång film har också producerats för att, bland annat via Youtube, sprida insikt och tankar om Utväg.

Tonåringar går emellan
Att barn riskerar att hamna i kläm i en familjesituation med allvarliga problem vet Carolina Överlien, docent i socialt arbete på Stockholms universitet.

På torsdagskonferensen berättade hon om samtal hon gjort med barn som upplevt långvarigt och allvarligt våld, i en del fall under hela sin barndom.

– Det vanligaste scenariot är att pappor utsätter mammor för våld. Fysiskt, psykiskt och ibland också sexuellt, säger Carolina Överlien.

I sin forskning har hon sett hur äldre tonåringar ofta går emellan för att skydda mamman rent fysiskt. Yngre barn söker andra strategier:
# En flicka hade en pappa som hon visste att hon kunde resonera med. När han blev arg kunde hon säga: ”Det du gör är inte bra för oss.”
# En pojke hade listat ut att styvpappan var väldigt angelägen om att ingen annan skulle få veta vad som pågick i hemmet. När pappan började skrika och härja lärde sig pojken att det var en bra idé att öppna ytterdörren. Då lugnade sig pappan.

Se barnens agerande
– Ett av mina huvudbudskap är att se barnen. Inte bara bekräfta dem som ett offer för våld, utan fråga dem specifikt: Vad gjorde du? Hur hanterade du situationen, säger Carolina Överlien.

Senare års forskning har visat att inte bara de barn som utsatts för fysiskt våld, utan även de som fått bevittna våld, behöver professionell behandling för att hantera sina erfarenheter.

– Det här är minnen man bär med sig resten av livet, och ger en ökad risk för allt det som vi önskar att barnen ska slippa. Det är därför ställen som Utväg är så viktiga.