Tack för insats för demokratin. Ett 100-tal göteborgare som arbetat frivilligt vid flera allmänna val får på onsdagen ett nyinstiftat förtjänsttecken. ”I demokratins tjänst” står det på den broschliknande hedersbetygelsen.

Valnämndens nya förtjänsttecken delas ut till dem som varit ordförande i ett av Göteborgs valdistrikt vid fem respektive tio allmänna val, synliggjort på tecknen med de romerska siffrorna V respektive X. Båda varianterna pryds också av Göteborgs Stads vapen.
– Ett sätt för staden att visa uppskattning för personer som i många val har varit ansvariga för ett valdistrikt, en mycket viktig uppgift eftersom de allmänna valen utgör själva fundamentet för vår demokrati, säger Bill Werngren, kanslichef för valnämnden i Göteborg.

Totalt rör det sig om ett hundratal personer som kommer att få sina förtjänsttecken vid en ceremoni i Börsen vid Gustaf Adolfs torg på onsdagskvällen.