Engagerade Torslandabor. På tisdagen höll Göteborgs Stad ett drop-in-möte om ett nytt så kallat mellanboende för nyanlända flyktingar på Lilleby Camping. ”Vi jobbar i många olika spår för att få fram fler bostäder. Mellanboenden som Lilleby är inte optimala, men är en snabb och faktiskt nödvändig lösning”, sa Martin Öbo, tillförordnad fastighetsdirektör.

Mötet hölls på kulturhuset Vingen vid Amhult Torg i Torslanda, och det var många som kommit dit för att få mer information och prata med tjänstemän, politiker och representanter för andra aktörer som polis och föreningsliv.

32.jpg
En del besökare var oroliga, andra positiva. Vissa var bara nyfikna och ville veta mer om de 80 villavagnar på Lilleby camping som Göteborgs Stad från och med den 1 oktober hyr från Svenska Semesterhem där upp till 200 nyanlända, som beviljats uppehållstillstånd med placering i Göteborg, ska bo.

Lennart Ericson var inte kritisk till att de nyanlända skulle bo i Torslanda. Däremot tyckte han valet av Lilleby camping var mindre lyckat.

– Det är en nedgången plats med dåliga förbindelser. Jag tror inte att de kommer vilja bo där, sa han.

C86.jpgLina Strandäng tyckte det är viktigt att ta hand om flyktingarna på ett bra sätt.

– Jag är engagerad i facebookgruppen Torslanda tillsammans. Vi vill arbeta för inkludering och hjälpa de nyanlända att aktivera sig. Vi har fått ett positivt gensvar i kväll, det är många som frågat om hur de kan hjälpa till. Oavsett vad man tycker om flyktingpolitiken behöver vi ju ta hand om de som kommer hit, och arbeta för integration.

Andra tyckte att staden varit dåliga på att informera.

– Jag tycker inte det här är förankrat bland dem som bor här. Det funkar inte att ha en flyktingförläggning här, sade en besökare.

”Finns en del oro”
6F30.jpgMötet var upplagt som ett mingel utan talare eller programpunkter, där besökare och stadens folk blandades och det var fritt fram att ställa frågor.

– Det känns som ett bra upplägg där det blir mer samtal, sa Michael Ivarson, direktör för social resursförvaltning.

Många av dem han pratat med under kvällen var oroliga inför etableringen av boendet.

– Det finns en del oro och rädsla för vad detta kommer innebära. Ofta handlar det om värderingsfrågor, och det blir ofta ett samtal med resonemang kring hur olika kulturer ser på till exempel jämställdhet och sexualitet.

Stort arbete kvar
Martin Öbo, tillförordnad fastighetsdirektör, var tydlig med att boendet på Lilleby camping inte är någon permanent lösning varken för de som ska bo där eller för Göteborgs Stad.

Målet är att de nyanlända ska bo maximalt fem månader på campingen och kontraktet med Svenska Semesterhem, som hyr ut vagnarna, är skrivet på ett år.

– Men det är bostadsbrist, och även om det i dag byggs mycket i Göteborg så räcker det inte till. Därför måste vi också arbeta mer med tillfälliga lösningar.

Förutom mellanboenden som Lilleby diskuterar fastighetskontoret, som ansvarar för att de nyanlända får tak över huvudet, med offentliga och privata fastighetsägare om att frigöra fler bostäder i det befintliga beståndet för nyanlända.

– Vi vill också få fler privatpersoner att hyra ut delar av sin bostad.

401C_2.jpg
De som ska bo på Lilleby camping är nyanlända flyktingar som beviljats uppehållstillstånd av Migrationsverket och blivit placerade i Göteborg. Totalt kommer 880 personer att anvisas till Göteborg under 2016. För 2017 är siffran 1300.

– Vi har alltså ett jättearbete kvar, och ett jätteansvar att hitta mer permanenta bostäder, sa Martin Öbo.

God beredskap i stadsdelen
När de nyanlända flyttar in i början på oktober hamnar mycket av ansvaret på stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen. De ska se till att de boende på Lilleby camping får tillgång till förskola, skola, kultur- och fritidsaktiviteter och socialtjänst.

Enligt stadsdelsdirektör Sergio Garay har Torslanda har bra förutsättningar och en god beredskap för att ta hand om de nya invånarna, även om det finns utmaningar.

– Det kräver ett engagemang från alla berörda föreningar, men det måste fungera. Om det inte blir lyckat här på Lilleby Camping kommer det bli svårt att starta liknande boenden på andra håll i staden.

3E30_2.jpg

Roland Hortlund och Lina Strandäng från gruppen Torslanda Tillsammans, som vill hjälpa de nyanlända att aktivera sig genom kontakt med till exempel idrottsföreningar.