Fokus på papperslösa och de med tillfälligt upphållstillstånd. Våld mot kvinnor i nära relationer sker ofta mellan hemmets fyra väggar och är därmed svårt att upptäcka. Det gäller inte minst för papperslösa och kvinnor med tillfälligt uppehållstillstånd, som ofta saknar både socialt nätverk och kunskap om vart man kan vända sig. Det ska internationella kvinnofridsdagen på måndag sprida kunskap om.

– Det är väldigt svårt att sätta några siffror på hur många kvinnor som är drabbade, eftersom mörkertalet är så stort, men både vår och kvinnojourernas känsla är tyvärr att det ökat de senaste åren, säger Katarina Idegård, processledare på Dialoga som är Göteborgs Stads kunskapscentrum om våld i nära relationer.

På måndag, på internationella kvinnofridsdagen, arrangerar de ett seminarium för att uppmärksamma problemet och hitta sätt att hjälpa de utsatta kvinnorna.

Ideella kvinnojourer berättar
– Svårigheten är att kvinnorna ofta är väldigt isolerade i hemmen, men förhoppningsvis har de kanske ändå tillgång till dator och då måste vi kunna erbjuda lättillgänglig information på många olika språk om var de kan få hjälp, säger Katarina Idegård.

Under seminariet kommer bland annat delar ur filmen Thailandsdrömmar att visas och ideella kvinnojourer berättar om sitt arbete med målgruppen. Forskaren Monica Burman, docent i straffrätt från Umeå universitet och Paula Cardozo från Göteborgs rättighetscenter kommer också att föreläsa.

Seminariet är öppet för allmänheten och äger rum på måndag 25 november klockan 13.00 – 16.30 i Asperösalen, Folkets hus, Järntorget.